Persberichten
vrijdag, 29 jun 2018

Akkoord EU-top migratie: slag in het water

Gerolf Annemans: "Er kan alleen échte verandering komen als landen vrij en autonoom kordate maatregelen nemen."

Afgelopen nacht werd op de Europese top in Brussel een consensus bereikt over zogeheten ‘controlecentra’, waar gelukszoekers van asielzoekers zullen worden gescheiden. Ook het idee van 'regionale ontschepingsplatformen' zal verder worden onderzocht. Voor Vlaams Belang bewijst het akkoord eens te meer het failliet van het Europese migratiebeleid.

Rode draad van het akkoord is de vrijblijvendheid van de voorgestelde maatregelen. Dat is volgens Vlaams Belang op zich een goede zaak omdat het asiel- en migratiebeleid in eerste instantie aan de lidstaten toe behoort. Het bewijst ook dat het Europees niveau ongeschikt is om tot échte oplossingen te komen.

Zowel het openen van deze ‘controlecentra’ als het overnemen van asielzoekers gebeurt op vrijwillige basis. De Oost-Europese Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovakije) hebben terecht geëist dat er geen verplichtingen worden opgelegd. In tegenstelling tot de Belgische regering willen deze landen hun burgers beschermen tegen de gevolgen van de asiel-en migratiecrisis.

Ook de piste van de 'regionale ontschepingsplatformen' blinkt uit in onduidelijkheid. De enige bewezen methode om de mensensmokkel aan te pakken en de dodentol op de Middellandse Zee terug te dringen, is een push-back-beleid gecombineerd met opvang in eigen regio. Hoewel leden van de regering lippendienst plegen aan deze oplossingen, blijft Premier Michel namens de Vlaamse regeringspartijen pal achter het mislukte Europese migratiebeleid staan.

Het Vlaams belang stelt vast dat de open grenzen en de Schengenzone tot nader order blijven functioneren en dat onder de noemer van “solidariteit” nieuwe immigratiestromen op ons afkomen, aangezien België zich ondubbelzinnig positief blijft opstellen t.a.v. EU-oplossingen op een terrein waar de lidstaten al lang zelf het heft in handen hadden moeten nemen.

Gerolf Annemans: “Wij stonden altijd zeer kritisch tegenover het Europese migratiebeleid en dat is na dit akkoord niet anders. Landen zoals Hongarije, Oostenrijk en zeker ook Italië tonen aan dat er alleen échte verandering komt als landen vrij en autonoom kordate maatregelen nemen. Deze voortrekkers, massaal gesteund door de bevolking, brengen een dynamiek op gang die Europese schijnbewegingen, zoals in dit akkoord, overstijgen.”

Gerolf Annemans
Europees parlementslid