Nieuws
dinsdag, 04 mei 2021

Akkoord over Europese Klimaatwet: “Doelstellingen zijn onrealistisch”

Op 21 april werd door de onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten een voorlopig akkoord gesloten over de Europese Klimaatwet. Dat akkoord houdt een verlaging in met 55 procent van de CO2-uitstoot tegen 2030.  Op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang), over wat nu precies de economische en sociale gevolgen zullen zijn van deze nieuwe normen, moest bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) het antwoord schuldig blijven. Van Rooy noemde het optrekken van de doelstellingen “volkomen onrealistisch”. 

Het nieuwe Klimaatakkoord omvat een verhoging van de Europese klimaatambities en houdt een verlaging in met 55 procent van de CO2-uitstoot tegen 2030, om de EU in 2050 zogenaamd ‘klimaatneutraal’ te maken. In het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2030 staat voorlopig dat de klimaatdoelstelling voor Vlaanderen een emissiereductie van 35 procent inhoudt tegen 2030. Volgens de huidige prognoses zal Vlaanderen echter zelfs die doelstelling niet halen.

“In plaats van slaafs de onhaalbare CO2-doelstellingen van de EU te willen volgen, moet de Vlaamse regering focussen op een stevige verlaging van de hoge energiefactuur van de Vlamingen

Volgens het Vlaams Belang is het dan ook volkomen onrealistisch om die doelstelling nogmaals op te trekken. Op de vraag van van Rooy wat de economische en sociale gevolgen van de nieuwe Klimaatwet zijn voor Vlaanderen, kon minister Demir geen antwoord geven. “Er komen geen antwoorden vanuit de EU omdat er geen berekeningen zijn”, stelde van Rooy. “Wie welke inspanning zou moeten doen, wat de impact is op onze concurrentiekracht, noch wat de impact is op mensen met een laag inkomen en de energiearmoede, het is allemaal niet duidelijk. Het enige wat duidelijk is, is dat de Vlaamse regering slaafs meeholt in de CO2-doelstelling van de EU.”

Van Rooy vroeg de minister vervolgens of ze een inschatting kan maken van de kostprijs die een aanpassing van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan met zich zal meebrengen. Demir antwoordde dat het ‘haalbaar, betaalbaar en kostenefficiënt’ moet zijn. “Maar wat betekent dat concreet voor de burger?”, antwoordde van Rooy. Kostenefficiënt betekent alleszins dat er kosten zullen zijn. De vraag is dus hoe groot die kosten zullen zijn en wie die precies zal dragen. Maar daar krijgen we helaas geen antwoord op.” Van Rooy drong tot slot bij de minister aan om zelf de socio-economische gevolgen voor Vlaanderen te laten berekenen, en hij kreeg daarvoor zelfs bijval van enkele traditionele partijen.

Demir liet nog weten dat in juni de Europese Commissie de doelstelling van 55 procent zal verduidelijken, en dat dan ook geweten zal zijn welke lidstaat welke inspanning zal moeten leveren. De Vlaamse Regering is een klimaatslaaf van de EU en haar dogmatische CO2-narratief”, concludeerde van Rooy. Ze zou daarentegen moeten focussen op betaalbare elektriciteit, want onze energieprijzen zijn bij de hoogste in Europa.”