Nieuws
dinsdag, 03 jan 2023

Al 150.000 afbetalingsplannen voor energiefactuur: “pure nalatigheid”

Foto: iStock. Al 150.000 afbetalingsplannen voor energiefactuur: “pure nalatigheid”

Steeds meer mensen moeten een afbetalingsplan aanvragen voor hun energiefactuur. “Het is een welvaartsstaat onwaardig dat mensen die vroeger zonder problemen hun facturen konden betalen nu met afbetalingsplannen moeten werken”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Het gaat om basisbehoeften die in het gedrang komen, zoals warmte, voeding en onderdak. De overheid moet deze fundamentele rechten van haar burgers vrijwaren.”

Steeds meer gezinnen komen ernstig in de problemen door de gestegen kosten voor elektriciteit en aardgas. Uit cijfers van FEBEG, de Belgische federatie voor energieleveranciers, blijkt een verdubbeling van het aantal afbetalingsplannen ten opzicht van een jaar geleden. Ondertussen hebben 150.000 gezinnen al een afbetalingsplan nodig om hun energiefactuur te voldoen. Het gaat om klanten die een commercieel tarief betalen en geen recht hebben op het sociaal tarief.

“Het water staat veel mensen aan de lippen”, aldus Van Lommel. “Er zijn niet enkel de energiefacturen die moeten worden betaald, veelal moet er ook nog een woninglening en een autolening worden afgelost en ook de winkelkar is steeds kostelijker geworden. De optelsom van al deze facturen kan dan wel eens te hoog oplopen en niet meer behapbaar zijn voor het gezinsinkomen.”

“Dit toont aan dat de energiecrisis nog lang zal blijven nazinderen”

Bij de grote energiespelers is een afbetalingsplan gratis. Om te voorkomen dat de slotfactuur te hoog oploopt moeten de maandelijkse voorschotten wel zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het reële verbruik. “Het afsluiten van een afbetalingsplan met de energieleverancier is ook een noodzakelijke voorwaarde om de woonlening te kunnen pauzeren. De banken hebben afgesproken om uitstel te verlenen aan wie zijn energiefactuur en lening niet kan betalen”, vervolgt Van Lommel. “Er kan een jaar lang uitstel van betaling worden verkregen op de hypothecaire lening voor wat betreft de kapitaalaflossingen, enkel de interesten moeten dan worden betaald. In sommige gevallen kan de looptijd van de lening worden verlengd, maar dat doet wel het totale afbetalingsbedrag oplopen.” 

Niet enkel het aantal afbetalingsplannen is fors toegenomen, ze lopen eveneens gedurende een langere termijn dan voorheen en er worden daarbij ook hogere bedragen afgelost. “Dat toont aan dat de energiecrisis nog lang zal blijven nazinderen”, besluit Van Lommel. “Kinderen moeten douchen met koud water en gepensioneerden zetten de verwarming af. De overheid is nalatig. Aan deze toestand kan enkel verholpen worden met de voorstellen van het Vlaams Belang: het integraal teruggeven van de afgeroomde overwinsten aan gezinnen en bedrijven, een ontvetting van de belastingen en taksen op de energiefactuur, een gratis basispakket voor energie en een fusie van intercommunales.”