Nieuws
dinsdag, 06 sep 2022

Al meer dan 20.000 bezwaarschriften tegen stikstofakkoord

Het aantal bezwaarschriften tegen het ontwerp van stikstofakkoord van de Vlaamse regering heeft de kaap van 20.000 overschreden. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin. “Maar liefst 86 procent van de ontvangen inspraakreacties komen van individuele burgers”, aldus Sintobin. “Dit bewijst hoe sterk de stikstofproblematiek leeft, niet enkel bij belangenorganisaties, maar ook en vooral bij de bevolking.”

Van 19 april 2022 tot en met 17 juni liep het openbaar onderzoek voor het stikstofakkoord, of officieel de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee de Vlaamse regering de stikstofuitstoot wil terugdringen. Zowel landbouwers als sympathisanten, maar ook andere bedrijven, organisaties en lokale besturen, konden ter gelegenheid van dit onderzoek hun bezwaarschrift tegen het stikstofakkoord indienen.

Op 29 augustus had het Departement Omgeving in totaal 15.281 unieke inspraakreacties geregistreerd. In 668 gevallen ging het om een petitie. Het totaal aantal bezwaarschriften van individuele burgers, organisaties en bedrijven komt daarmee boven de 20.000 uit, zo stelt de minister. 863 hiervan werden ingediend door verenigingen, organisaties en bedrijven uit de landbouwsector. 86 procent van de bezwaarschriften zijn reacties van individuele burgers. Zo’n 70 procent van de reacties betreft de maatregelen met betrekking tot de veehouderij.

“De bezwaarschriften bewijzen dat er allerminst draagvlak voor dit stikstofakkoord is”

“Hoewel we de Vlaamse regering de hele zomer niet gehoord hebben over het stikstofakkoord blijkt uit de meer dan 20.000 bezwaarschriften dat het ongenoegen hierover nog lang niet is overgewaaid”, zegt Sintobin. “Dat 86 procent van de bezwaarschriften van individuele burgers komt, toont bovendien aan dat het niet gaat om stemmingmakerij van bepaalde landbouwbelangenorganisaties - zoals minister Demir wel eens durft te suggereren - maar dat de bezorgdheid over de gevolgen van het stikstofakkoord breed gedeeld wordt in de bevolking.”

Dat er zoveel bezwaarschriften tegen het stikstofakkoord zijn, bewijst volgens het Vlaams Belang bovendien de noodzaak aan een impactstudie naar de socio-economische gevolgen ervan. “Wij hadden hier in het Vlaams Parlement een voorstel over ingediend, maar dit werd door de andere partijen weggestemd”, betreurt Sintobin. “Nochtans is het onverantwoord om stikstofreducerende maatregelen op te dringen zonder te onderzoeken wat de negatieve economische gevolgen zullen zijn voor onze voedingsindustrie als geheel, ook op het vlak van tewerkstelling. Hopelijk doet het massale verzet van de bevolking de regering inzien dat grote bijsturingen zich opdringen.”