Nieuws
vrijdag, 19 apr 2024

Amper nog onderzoek naar fraude bij sociale huurders met eigendommen in het buitenland

Foto: iStock. Amper nog onderzoek naar fraude bij sociale huurders met eigendommen in het buitenland

Het Vlaams Belang vindt het verontrustend dat er zo goed als geen onderzoeken meer gebeuren naar fraude van allochtone sociale huurders met eigendommen in het buitenland. “Niet alleen is het bijzonder erg dat het de voorbije zes maanden om een verwaarloosbaar aantal van 45 onderzoeken ging”, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer. “Het feit dat de Vlaamse regering zich hier zomaar bij neerlegt, is al even onaanvaardbaar. Er moeten juist veel meer dossiers worden geopend. Onze eigen huurders worden wel systematisch gecontroleerd op eigendommen via de gegevens van de fiscale administratie.”  

Volgens de krant De Morgen is het aantal dossiers de afgelopen maanden fors gedaald. Het cijfer van 45, van de afgelopen zes maanden, werd voordien maandelijks gehaald. In maart 2022 werd het record gevestigd, met 104 onderzoeken. “Voor een ‘record’ is dat een ontstellend laag aantal. Dat is zoiets als de honderd meter lopen in een recordtijd van vijf minuten”, aldus D’haeseleer. “Meer dan de helft van de gecontroleerde huurders bleken fraudeurs te zijn en nog eigendommen te bezitten, niet zelden in het buitenland. De controles hadden daarom alleen al net opgeschroefd moeten worden. Het gaat om het topje van de ijsberg.”

“Diependaeles succesverhaal is klinkklare onzin”

D’haeseleer stelt vast dat minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zich, zelfs tot vandaag, op de borst blijft kloppen over het aantal onderzoeken naar eigendomsfraude. “Het gaat om 941 dossiers, maar dat cijfer is misleidend. Diependaele begint immers telkens van bij de start van de onderzoeken te tellen, en vertelt er bewust niet bij dat er het voorbije half jaar amper nog dossiers bijkwamen”, stelt het Vlaams Parlementslid. “En in De Morgen maakt zijn woordvoerder het vandaag zelfs nog erger. Die poogt de mensen zelfs wijs te maken dat de forse terugval net het grote succes van Diependaeles aanpak aantoont. Omdat het grootste deel van de fraudeurs er ondertussen uit zou zijn... Dat is niet alleen op zich al klinkklare onzin, maar daarmee wordt aan de woonmaatschappijen ook het totaal verkeerde signaal gegeven dat ze met de onderzoeken nu volledig mogen stoppen. Dat er enkele fraudeurs werden aangepakt, dat ze ermee in de media zijn geweest, en dat de kous nu af is.”

Het Vlaams Belang hecht er geen enkel geloof aan dat de fraudeurs nu grotendeels opgespoord zijn. “Het huidig systeem, waarbij niet systematisch, maar slechts in geval van een vermoeden van fraude aan een onderzoek wordt begonnen, hebben wij steeds aangeklaagd”, besluit D’haeseleer. “Het kost nochtans weinig of geen moeite om de e-governmentportalen van de meest gecontroleerde landen aan te spreken. Buitenlandse sociale huurders moeten even strikt gecontroleerd worden bij inschrijving als Vlaamse sociale huurders. Sociale huurfraude moet veel harder worden bestreden, dat zijn we aan de mensen die jarenlang op een wachtlijst staan verplicht.”