Nieuws
vrijdag, 15 jul 2022

Andere politiediensten moeten opdraaien voor kaalslag bij wegpolitie

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de stiefmoederlijke behandeling van de federale politie door binnenlandminister Annelies Verlinden (cd&v). Bij de wegpolitie werden recent blinde besparingen doorgevoerd waardoor geen overuren meer konden worden opgenomen: iets wat nachtwerk, en alle drugs- en alcoholcontroles die daarbij horen, onmogelijk maakt. Dat laatste zorgde echter voor een paniekreactie bij Verlinden, die al de terugval in boete-inkomsten inzag. De wegpolitie moest en zou dus de controles verderzetten. De middelen voor die controles blijken nu te komen van andere federale politiediensten. “Een schandelijk vertoon en een nog schandelijker beleid.”

“De commissaris-generaal heeft me beloofd dat de controles op de snelweg deze zomer toch niet zullen worden afgebouwd“, zo liet Verlinden deze week triomfantelijk weten. Bij de federale politie werd dat bevestigd. Nu blijkt echter waar het geld voor die controles komen: bij andere federale politiediensten, want van de overheid komt het sowieso niet. Het Vlaams Belang is niet te spreken over deze gang van zaken, “die op de koop toe in alle ontransparantie gehuld is”, en vraagt aan Verlinden om open kaart te spelen.

“Verlinden wil niet meer doen met evenveel geld, maar minder met minder geld”

“Het is absoluut niet de bedoeling dat we de ene veiligheidsdienst gaan lamleggen om de andere wat operationeel te houden”, zo reageert Kamerlid en commissievoorzitter Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere op de kaalslagpolitiek van Verlinden. “De spoorwegpolitie, de scheepvaartpolitie, de wegpolitie, de gerechtelijke politie… alles hebben ze te kampen met wanbeheer en hieruit volgend gebrek aan operationele middelen. De oplossing ligt dus niet in nog minder operationele middelen gunnen.”

“Er is sprake van een structureel probleem”, besluit Depoortere. “Dat vergt dus een structurele oplossing. In plaats van dit vestzak-broekzak-gepruts waarbij andere diensten de dupe zijn, moeten we werk maken van een grootschalige hervorming zodat alle inefficiënties ten gronde worden weggewerkt. We denken dan aan het minderen van administratieve last, bureauwerk en PR-opdrachten en een vergrote focus op de kerntaken zoals criminaliteitsbestrijding en -preventie. Er kan meer gedaan worden met hetzelfde geld, maar niet zoals Verlinden het doet: dat is minder doen met minder geld.”