Nieuws
woensdag, 31 mrt 2021

Anti-Koerdische repressie: “Druk zetten op Turkije om mensenrechten te respecteren”

Het Vlaams Belang vindt dat Vlaanderen en de EU scherp moeten reageren op de repressie van Koerdische politici door het regime van Erdogan. Eerder raakte al bekend dat de moord op drie Koerdische politici in 2013 een Turkse staatsoperatie was. Daarnaast is nu de procedure tot ontbinding van de pro-Koerdische partij gestart. “Dit is een zoveelste aanval van Erdogan tegen de politieke verenigingen van Koerden”, aldus Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) die er een parlementaire vraag over stelde aan minister-president Jan Jambon (N-VA).

Een Turkse procureur stapte onlangs naar het Turkse Grondwettelijk Hof om de ontbinding te eisen van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP), de grootste pro-Koerdische partij van Turkije. De partij wordt al langer geviseerd door het regime wegens zogenaamde terroristische activiteiten. Een parlementslid werd ook al een zetel ontnomen wegens een gevangenisstraf voor terroristische propaganda. Het begrip ‘terrorisme’ wordt door het Erdogan-regime uiteraard zeer breed geïnterpreteerd. Partijleden worden ervan beschuldigd dat ze “de eenheid en territoriale integriteit van de staat ontwrichten”. Sinds 2016 zijn al 14 parlementsleden van de pro-Koerdische HDP in vervolging gesteld waarbij hun parlementaire onschendbaarheid werd opgeheven.

Er moet onderzocht worden of sprake is van infiltratie van Turkse veiligheidsdiensten in Vlaanderen

Volgens het Vlaams Belang zijn deze politieke ontwikkelingen in Turkije alarmerend en is er duidelijk sprake van manifeste mensenrechtenschendingen jegens de Koerden. Jambon trad Deckmyn bij en erkende de negatieve evolutie.  “Wat mij betreft moeten we het standpunt innemen dat we moeten stoppen met die onderhandelingen met Turkije over een lidmaatschap van de EU”, stelde hij. Waarmee hij dus het standpunt van het Vlaams Belang onderschrijft. Dat deze mening echter niet door de hele meerderheid gedeeld wordt, bleek wel uit de tussenkomst van CD&V-parlementslid Karin Brouwers die te kennen gaf dat er nu geen heropstart mogelijk is “niet wil zeggen dat we op langere termijn Turkije geen kansen willen geven om lid te worden van de EU”. Een standpunt dat een scherpe reactie uitlokte van Deckmyn.  

“De anti-Koerdische acties van het Turkse regime moeten in elk geval op alle niveaus aangekaart worden en ook besproken worden bij een toekomstig overleg met de Turkse ambassadeur”, stelde Deckmyn ook. De minister-president antwoordde dat hij in een gesprek met de ambassade duidelijk zal stellen dat het respect voor de fundamentele waarden een hoeksteen is van het beleid van de Vlaamse regering.

Daarnaast rekent het Vlaams Belang erop dat er voldoende aandacht wordt besteed aan infiltratie van Turkse veiligheidsdiensten in ons land. Pas enkele jaren geleden kwam nog aan het licht dat Turkse moskeebesturen in Vlaanderen worden aangezet om hier actief Turkse dissidenten te bespioneren. Jambon gaf echter te kennen niet over indicaties te beschikken dat Turkse veiligheidsdiensten in Vlaanderen operationeel zijn.