Nieuws
woensdag, 03 jul 2024

Antwerpen is de grote toegangspoort voor cocaïnesmokkelaars

Foto: iStock. Antwerpen is de grote toegangspoort voor cocaïnesmokkelaars

Volgens Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie, neemt de smokkel van cocaïne naar Europa alsmaar toe. Meer dan 70 procent komt binnen via de havens van Antwerpen en Rotterdam, maar de Antwerpse haven blijkt de grote toegangspoort. “De Belgische overheid faalt duidelijk in de aanpak van de drugscriminelen”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Het Vlaams Belang blijft ijveren voor een absolute nultolerantie, en voor meer middelen in de bestrijding van drugscriminaliteit.”

Vorig jaar werd in de Europese havens meer dan 300 ton cocaïne in beslag genomen. En in Antwerpen ging het om een recordhoeveelheid van zomaar eventjes 121 ton. “Ieder jaar vestigt Antwerpen wat cocaïnevangsten betreft een nieuw record. In 2022 was het 110 ton, in 2021 90 ton”, stelt Depoortere. “Maar samen met de cocaïnesmokkel neemt helaas ook het geweld toe. De bijzonder lucratieve handel trekt uiteraard steeds meer maffiabendes aan, en hun onderlinge concurrentie leidt tot de bomaanslagen, de brandstichtingen en de schietpartijen waarvan we onder meer in Antwerpen en Brussel voortdurend getuige zijn.”

“Het garanderen van de veiligheid van de burger is prioriteit nummer één”

Voor het Vlaams Belang zijn de Antwerpse en Brusselse toestanden onaanvaardbaar, en blijft het garanderen van de veiligheid van de burger prioriteit nummer één. “De federale politie beschikt niet over voldoende budget en manschappen in haar strijd tegen het narcoterrorisme. En zolang de politiediensten onderbemand blijven, moet het leger ingezet kunnen worden”, gaat het Kamerlid verder.

“De cijfers van Europol geven aan dat ons land vandaag de dag veel te aantrekkelijk is voor grote en kleine drugscriminelen. Het Vlaams Belang wil hen daarom dringend effectief en zwaarder bestraffen”, besluit Depoortere. “Maar we moeten hen ook financieel harder treffen. Zo moeten we de illegale economie, die vandaag diverse wijken in onze grootsteden in haar greep houdt, krachtig bestrijden. Het zwart geld dat drugscriminelen verdienen, wordt immers witgewassen via allerlei schijnbedrijven, die de gewone bedrijven oneerlijke concurrentie aandoen. Daarnaast moeten we de financiële vondsten die bij drugscriminelen gedaan worden, en die vaak aanzienlijk zijn, integraal besteden aan de bestrijding van de drugscriminaliteit.”