Nieuws
maandag, 22 mrt 2021

Arbeidsmigratie: “Digitaal loket roept vragen op”

Het Vlaams Belang stelt zich vele vragen bij het digitaal loket om “hoogopgeleide buitenlanders en knelpuntberoepers naar België te halen”, zoals dat recent gelanceerd werd door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) en Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V). “Dat men legale arbeidsmigratie wil promoten is duidelijk”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Maar dat is ook zowat het enige.”

“Mahdi en Crevits geven aan meer ‘hoogopgeleide buitenlanders en knelpuntberoepers’ te willen aantrekken en dit om de in België bestaande tekorten op de arbeidsmarkt aan te vullen”, aldus Van Langenhove. “Maar het is allerminst zeker dat men zich uiteindelijk ook tot deze categorieën gaat beperken.”

“Wat arbeidsmigratie betreft, moeten vooral inspanningen worden gedaan om talent van eigen bodem in eigen land te houden”

“Voor de werkgevers is de situatie verwarrend”, vervolgt Van Langenhove. “Dienen ze nog steeds eerst op zoek te gaan naar arbeidskrachten op de binnenlandse markt en vervolgens in de EU? Of kunnen ze rechtstreeks overgaan tot de aanwerving van niet-Europese arbeidskrachten?” Gelet op de hoge werkloosheidscijfers in sommige Europese landen – In Spanje ligt dat cijfer bijvoorbeeld rond 16 procent – is het voor het Vlaams Belang moeilijk te begrijpen dat er nog verder dan in de EU zou moeten worden gezocht.

Van Langenhove stelde de staatssecretaris alvast enkele pertinente vragen omtrent het digitaal loket. “Zo wil ik onder meer te weten komen of de focus nu zal liggen op arbeidsmigratie uit cultureel verwante, Westerse landen of net niet.” Het zou volgens het Vlaams Belang bijzonder eigenaardig zijn, mocht hierbij geen enkel criterium worden gehanteerd. “Dan zou België dus aan bepaalde landen ontwikkelingshulp geven en hun onderdanen op die manier kansen bieden om hier een opleiding te genieten”, besluit Van Langenhove, “Maar in tussentijd zou België dan de hoogopgeleiden uit diezelfde landen proberen weg te kapen, terwijl die ter plaatse juist nodig zijn voor de ontwikkeling van hun thuisland.”