Nieuws
donderdag, 12 mei 2022

Arbeidsmigratie: Vlaamse regering heeft niets geleerd van fouten gastarbeid

Het Vlaams Belang heeft in het Vlaams Parlement minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) geconfronteerd met de studies over de arbeidsmigratie naar Vlaanderen. “Er is enerzijds geen enkel EU-land dat een lagere tewerkstelling kent van allochtonen met een niet-Europese herkomst en anderzijds worden veel arbeidsmigranten massaal zelf het slachtoffer van uitbuiting en misbruik”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Dewinter. “Heel dit systeem is een regelrechte ramp en moet dringend op de schop!”

Een studie van professor arbeidseconomie aan de UGent Stijn Baert heeft aangetoond dat in ons land maar liefst 42,2 procent van de 25- tot 56-jarigen met een nationaliteit buiten de EU niet aan het werk is, en evenmin op zoek is naar werk. Daarnaast is er ook een studie van de VUB, die aantoont dat veel arbeidsimmigranten uitgebuit, onderbetaald en misbruikt worden. Veel arbeidsmigranten blijken na hun tewerkstelling bovendien in de illegaliteit te belanden.

“Gaat men werken aantrekkelijker maken en eigen werklozen activeren of blijft men kiezen voor de ‘gemakkelijke’ weg van de arbeidsmigratie?”

“De baten van arbeidsmigratie komen terecht bij werkgevers en uitzendbureaus, terwijl de kosten inzake integratie, huisvesting en welzijn bij de samenleving liggen”, argumenteerde Filip Dewinter. “Men maakt opnieuw dezelfde fouten als met de gastarbeiders van de jaren ‘60 en ‘70 en men heeft geen oog voor de rampzalige gevolgen voor zowel autochtonen als allochtonen.”

Volgens minister Crevits zou arbeidsmigratie echter “absoluut noodzakelijk” zijn voor Vlaanderen. N-VA pleitte er tijdens het debat zelfs voor dat de Vlaamse regering nóg ambitieuzer zou moeten zijn en Vlaanderen ook buiten Europa moet gaan promoten als dé regio om te komen werken en wonen. “De Vlaamse regering miskent de realiteit en blijft voor de gemakkelijkste weg kiezen”, repliceerde Dewinter. “Men moet een migratiestop invoeren en de maatschappelijke problemen oplossen die er al zijn in plaats van er nog nieuwe te importeren en een systeem in stand te houden dat zowel nadelig is voor onze samenleving als voor de migranten zelf.”