Nieuws
woensdag, 18 mei 2022

Asbestslachtoffers moeten klacht kunnen indienen bij rechtbank

Het Vlaams Belang wil dat mensen die een beroep doen op het asbestfonds ook klacht kunnen indienen bij de rechtbank en steunde daartoe in de commissie Sociale Zaken het wetsvoorstel van Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA), die echter verder weinig of geen steun kreeg. “De verantwoordelijken mogen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “We hebben steeds aan de kant van de asbestslachtoffers gestaan, ook de slachtoffers die beroep doen op het fonds. Zij moeten gelijk hoe de mogelijkheid hebben om een zaak aan te spannen.”

“Wie vandaag een beroep doet op het asbestfonds krijgt een te lage vergoeding”, aldus Verreyt. “Het optrekken van de forfaitaire vergoedingen kan daaraan ook een stuk tegemoet komen, maar dat mag niet het enige zijn. Ook de financiering van het asbestfonds moet anders.” Het Vlaams Belang stelt zich de vraag waarom vandaag alle bedrijven aan dit fonds moeten bijdragen, ook deze die niets met asbest te maken hebben. De partij wil de schuldige producenten en de nalatige overheid extra laten bijdragen aan het asbestfonds om zo de slachtoffers correct te vergoeden.

“Het wordt moeilijk voor paars-groen om asbestslachtoffers nog in de ogen te kunnen kijken”

De paars-groene meerderheidspartijen weigerden in de commissie evenwel het wetsvoorstel te steunen. “Zij wezen op het risico dat de werking van het asbestfonds door dit voorstel in gevaar zou komen, maar daar bestaat absoluut geen gevaar voor”, vervolgt Verreyt. “Ze pleitten daarentegen voor een evaluatie van het huidige systeem en een herziening van de financiering van het asbestfonds, maar het goedkeuren van het voorstel verhindert in geen geval zo’n evaluatie. Het is duidelijk dat er niet geraakt mocht worden aan de huidige regeling, die voorkomt uit een akkoord van destijds tussen werkgevers, werknemers en overheid en die de verantwoordelijken binnen Eternit uit de wind zet. Een akkoord waar een belangrijke doelgroep van de asbestslachtoffers niet eens bij betrokken was: de omgevingsslachtoffers.”

“De bestaande wetgeving op het asbestfonds is zonder meer een aanfluiting van de zogenaamde aquiliaanse aansprakelijkheid, het logische en eerlijke rechtsprincipe dat wie schade veroorzaakt, deze dient te vergoeden”, besluit Verreyt. “De huidige situatie, waarbij het verkrijgen van een vergoeding van het Asbestfonds gelijk staat met het verlenen van gerechtelijke immuniteit, is een rechtsstaat onwaardig. Het is aan de slachtoffers zelf, en niet aan de overheid, om in te schatten of een juridische procedure wenselijk is, en om te bepalen of ze naar de rechtbank willen stappen.”