Nieuws
woensdag, 21 sep 2022

Asielaanvragen: “België blijft theplaceto.be”

Vandaag vond in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een zitting plaats van de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken, naar aanleiding van de aanslepende asielcrisis. “Gelet op het almaar verder piekende aantal asielaanvragen kwam die zitting geen moment te vroeg”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Vorige maand werden in België liefst 3.529 asielaanvragen geregistreerd, goed voor een stijging van nog maar eens 16 procent in vergelijking met de maand voordien. En voor de eerste acht maanden van dit jaar staat de teller ondertussen reeds op 22.627 asielaanvragen, een stijging van 50 procent, waarmee meteen een nieuw record werd gevestigd.”

“Hoe men het ook draait of keert: België is en blijft het geliefkoosde bestemmingsland in Europa”, aldus Van Langenhove. “Zoals vandaag ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) moest toegeven, vangt dit land, met 195 asielaanvragen per 100.000 inwoners, zelfs meer asielzoekers op dan het nochtans bijzonder populaire Duitsland.” Nieuw is dat ondertussen ook de Burundezen de weg naar dit land hebben gevonden: liefst 80 procent van degenen die illegaal de EU binnenkomen, dient een asielaanvraag in in België…

“In België is beterschap niet bepaald in zicht, temeer daar De Moor ook nu niet verder komt dan gemorrel in de marge”

Fundamentele vragen naar de onmiskenbare aantrekkelijkheid van België als asielland werden – helaas ook deze keer – alleen door Dries Van Langenhove gesteld. “En helaas bleven ook deze keer antwoorden op vragen naar concrete maatregelen om de instroom in te dammen en de uitstroom te vergroten, volstrekt uit”, vervolgt Van Langenhove. “Een stilzwijgen dat veelzeggend is. De noodzakelijke en perfect haalbare maatregelen komen er gewoonweg niet.”

“Hier is niet alleen sprake van onmacht, maar van regelrechte onwil”, besluit Van Langenhove. “Het gevolg is dat de immigratiefactuur nog verder zal oplopen. Dat zulks uitgerekend gebeurt op hetzelfde moment dat steeds meer Vlamingen geconfronteerd worden met een almaar stijgende levensduurte, is een schandaal van eerste orde.”