Nieuws
woensdag, 17 aug 2022

Asielcijfers blijven stijgen: in juli bijna 100 verzoeken per dag

Opnieuw bereiken de asielcijfers recordhoogten. “Dat blijkt duidelijk uit nieuwe cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove, die de zeer recente cijfers kon inkijken. “Als staatssecretaris Nicole De Moor (cd&v) haar beleid op deze manier verder zet zal België in 2022 zeker 33.000 asielverzoeken moeten verteren.”

Uit de cijfers die Van Langenhove kon raadplegen blijkt dat het zogenaamde ‘asielseizoen’ op volle toeren draait. “Juli 2022 was goed voor maar liefst 3.074 asielaanvragen, en dat terwijl juni met 2.945 aanvragen al een recordmaand vormde”, aldus Van Langenhove. “Dat wil zeggen dat er in juli bijna 100 asielverzoeken per dag werden ingediend. Het is duidelijk dat België opnieuw – navolgend op de migratiedijkbreuk van 2015 – afstevent op een ramkoers.”

“Wanneer we de cijfers voor 2022 nader bekijken, stellen we vast dat maar liefst 17 procent van de verzoeken om internationale bescherming ingediend wordt door Afghanen”, vervolgt Van Langenhove. “En daarop volgen mensen uit Palestina (8 procent), Syrië (8 procent) en Eritrea (6 procent).” “Maand na maand krijgen we ontnuchterende asielcijfers onder ogen, en het wordt er alleen maar erger op”, merkt Van Langenhove op. “Het wordt tijd dat de regering ontwaakt uit haar zomerslaap en de koe bij de hoorns vat om een nieuwe migratiedijkbreuk te vermijden.”

“Het is meer dan hoog tijd dat België - en bij uitbreiding, de Europese Unie - de strijd aangaat tegen de invasie van illegalen”, concludeert Dries Van Langenhove. “Wie illegaal dit land bereikt, mag geen recht hebben op een verblijf in de Europese Unie. Daarnaast dienen onze Europese buitengrenzen ook fysisch beschermd te worden, door bijvoorbeeld de bouw van grensmuren en hekkens. Tot slot dienen vluchtelingen hoofdzakelijk te worden opgevangen in eigen regio.”