Nieuws
donderdag, 06 apr 2023

Asielcrisis blijft aanslepen en kost steeds meer geld

Vorige maand was er geen opvangplek voor 624 asielzoekers. Allen van hen alleenstaande mannen. “Hun aantal is bij ongewijzigd beleid gedoemd om nog exponentieel toe te nemen in de komende maanden”, zegt Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas. Vandaag werd ook bekend dat de toekomstige directeur-generaal van Fedasil een loonsverhoging van bijna 30.000 euro per jaar krijgt door de hogere werkdruk. 

De asielcrisis blijft aanslepen. Het totaal aantal asielzoekers zonder opvangplek loopt ondertussen op tot 2.700. In de begroting van de federale regering dit jaar wordt daarom zelfs nog 158 miljoen euro extra uitgetrokken voor asiel en migratie. Dat bovenop de 703 miljoen euro die eerder al werd uitgetrokken voor asielopvang in 2023. “De asielfactuur blijft logischerwijs oplopen, want er is geen enkele rem op de instroom”, zegt Pas.

De fractieleider wijst er nogmaals op dat bovenop de officiële opvangkosten er ook nog heel wat ‘verborgen’ kosten meegerekend moeten worden. Zo is er de hele dwangsommenkwestie waardoor de overheid al meer dan 1,8 miljoen euro aan advocatenkosten moest ophoesten. “Over die hele dwangsommenkwestie is bovendien nog niet het laatste woord gezegd.”

“Loonsverhoging topman Fedasil is symptomatisch voor de ontsporende asielfactuur”

Er worden ook steeds meer nieuwe kosten ingebracht door de aanhoudende asielcrisis. De toekomstige directeur-generaal van de opvangdienst voor asielzoekers Fedasil zal een aanzienlijk hoger loon krijgen dan zijn voorganger. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) voorziet een loonsverhoging van 17 procent. Maandelijks verdient de topman dan ruim 17.000 euro bruto. De reden moet gezocht worden bij de toenemende werklast door de massale instroom van asielzoekers.

De loonsverhoging van de topman van Fedasil is volgens de fractieleider symptomatisch voor de ontsporende asielfactuur. “De enige manier om deze kosten in toom te houden is door de massale asielinstroom te verminderen”, besluit Pas. “Wie dat nu nog niet inziet, is ziende blind.”