Nieuws
woensdag, 08 mrt 2023

Asielcrisis: “Na de Paleizenstraat wordt kraken opnieuw als oplossing gezien”

Foto: iStock. Asielcrisis: “Na de Paleizenstraat wordt kraken opnieuw als oplossing gezien”

Het Vlaams Belang vindt het ongehoord dat vele asielzoekers na de evacuatie van het tentenkamp langsheen het kanaal in Molenbeek doorverwezen werden naar een leegstaand pand in de Havenlaan. “Uit de vreselijke geschiedenis van het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat werd duidelijk niets geleerd”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. Aan de oorzaak van de problemen, de enorme instroom en de veel te lage uitstroom van asielzoekers, wordt nog steeds helemaal niets gedaan.”

Sinds november verbleef een groep mensen, voornamelijk Afghanen, in een tentenkamp in Brussel. Na de evacuatie van het kraakpand in de Paleizenstraat, sloten nog eens 150 mensen zich daarbij aan. Dinsdag werd het kamp eindelijk ontruimd en werden 139 asielzoekers opgevangen in een tijdelijk medisch centrum. Maar voor ruim veertig personen, die niet voorkwamen in de asielzoekerstelling die de gemeente vorige week liet uitvoeren, kon geen slaapplaats worden voorzien. Als alternatief werd dan maar gekeken naar een leegstaand pand in de Havenlaan. “Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) lost geen problemen op, ze verlegt ze alleen maar”, reageert Pas. “Van een kraakpand in de Paleizenstraat naar een hotel, dan naar een tentenkamp en nu opnieuw naar een kraakpand.” 

“De Moor leert niets uit haar fouten”

“De Moor lijkt niet te kunnen leren uit haar fouten”, merkt Pas op. “De gevaarlijke, onveilige en mensonterende toestanden in de Paleizenstraat zijn blijkbaar alweer vergeten.” Er kwam maandenlang hevige kritiek op het kraakpand in de Paleizenstraat. In het pand in Schaarbeek leefden een duizendtal asielzoekers in onhygiënische en onveilige omstandigheden. “Er waren brandstichtingen en steekpartijen, en er heerste zelfs een schurftplaag”, vult Pas aan. “Politie en veiligheidsdiensten durfden het gebouw zelfs niet meer betreden. We hebben er na de evacuatie van het pand voor gewaarschuwd dat indien de instroom van asielzoekers niet beperkt wordt, het slechts wachten is op een nieuw kraakpand. Het lijkt vandaag al zover te zijn.”

“Sinds de chaotische ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat zijn weer verscheidene ministerraden gepasseerd, maar telkens weer blijven de maatregelen die deze problematiek bij de wortel aanpakken uit. Er is door De Moor nog geen enkele afdoende maatregel genomen om de instroom van asielzoekers te beperken en of de uitstroom te vergroten, noch in het land zelf, noch in de asielcentra”, besluit Pas. “De PS ligt op voorhand al dwars. De Moor houdt daarom beter de eer aan zichzelf, want met deze Vivaldi-regering zal niks meer bereikt kunnen worden.”