Persberichten
dinsdag, 22 nov 2022

Asielcrisis: Vlaams Belang wil terugtrekking uit Protocol van New York 

Foto: iStock. Asielcrisis: Vlaams Belang wil terugtrekking uit Protocol van New York

Samen met collega’s uit de ID- en ECR-fracties in het Europees Parlement heeft initiatiefnemer Filip De Man (Vlaams Belang) een resolutie ingediend rond de asielcrisis. Daarin wordt gevraagd aan de lidstaten van de Europese Unie om zich uit het protocol van New York terug te trekken. Dat protocol is een uitbreiding van de Conventie van Genève (1951) die Europese oorlogsvluchtelingen in de nasleep van WOII moest beschermen. In het protocol van 1967 werd die geografische begrenzing opgeheven en kwam de gehele wereld in aanmerking

“De asiel- en migratiecrisis ontspoort volledig”, verklaart De Man. “Naast de opvang van meer dan 5 miljoen Oekraïners die het oorlogsgeweld ontvluchten, vragen jaar na jaar vele honderdduizenden migranten asiel aan in de EU”. Jaarlijks komen ook meer dan 2 miljoen migranten de EU binnen. In 2019 schatte het Amerikaanse onderzoekscentrum PEW het aantal illegalen in de EU op ongeveer 4,8 miljoen. Want wie geen asiel krijgt - wat voor de overgrote meerderheid van de aanvragers het geval is - verzeilt veelal in de illegaliteit.

“Wie beweert dat onze samenleving dit allemaal wel aan kan, heeft het verkeerd voor”, vervolgt De Man. “Uitgeprocedeerde asielzoekers verdwijnen in de illegaliteit en van gedwongen uitzetting is nauwelijks sprake. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex wordt permanent tegengewerkt door linkse NGO’s die een Europa zonder grenzen willen. De Europese Commissie weigert in te gaan op het verzoek van 12 lidstaten om bijstand te verlenen voor de bouw van grensbarrières. We hebben te maken met een door de EU georganiseerde dijkbreuk. Het protocol van New York ligt mee aan de basis van deze crisis. Wij moeten ons daar zo snel mogelijk uit terugtrekken, het Verdrag zelf laat dat ook toe. Enkel zo kunnen we de asielopvang in eigen regio garanderen en ervoor zorgen dat asielbescherming in Europa niet langer fungeert voor zij die enkel aangetrokken worden door onze gulle sociale voorzieningen.”