Nieuws
dinsdag, 18 okt 2022

“Asielcrisis is wel beheersbaar én oplosbaar”

Het Vlaams belang ziet zich in haar standpunt dat de asielcrisis perfect beheersbaar is, bevestigd door oud commissaris-generaal voor de vluchtelingen Marc Bossuyt. “De crisis is volgens Bossuyt geen fataliteit die ons zomaar komt overvallen”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “En dat klopt, we hebben deze te danken aan een veel te gulle en open sociale zekerheid, aan veel te milde regelgeving, aan linkse partijen die kiesvee importeren en aan onkundige staatssecretarissen.”

In het VRT-programma De Afspraak wees Bossuyt erop dat er een recordbedrag van 680 miljoen euro begroot werd voor asiel en migratie; dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen meer dan vijfhonderd medewerkers telt; dat er meer dan 31.000 opvangplaatsen voorhanden zijn en dat dit land beschikt over 62 vreemdelingenrechters. “En niettegenstaande die duizelingwekkende getallen, die massa aan middelen, groeit de achterstand in de asielprocedures steeds maar aan”, aldus Van Langenhove. “Toen hij afscheid nam van het departement Asiel en Migratie, klokte Theo Francken (N-VA) af op een achterstand van 5.304 dossiers, bij Maggie De Block (Open Vld) waren dat er al 12.129 en bij Sammy Mahdi (cd&v) 17.312.”

“De asielcrisis is beheersbaar, uitgeprocedeerde asielzoekers moeten verplicht worden het land te verlaten”

Volgens Bossuyt blijven mensen wier asielaanvraag geweigerd werd, veel te lang doorwegen op het asielsysteem. “Ze zouden inderdaad niet langer mogen blijven dan nodig”, vervolgt Van Langenhove. “Maar op dit vlak is de efficiëntie onbestaande. Uitgeprocedeerde asielzoekers blijven hier nog maanden- of jarenlang hangen. Dat is een van de redenen dat we intussen naar schatting 200.000 illegalen hebben in dit land.”

De oud commissaris-generaal schreef om dit te verhelpen een uitvoerig rapport waarin hij het had over een gedwongen repatriëring. “Maar uiteraard werd daar niets van overgenomen in het paars-groene regeerakkoord. Sommige partijen lagen dwars”, merkt Van Langenhove tot slot op. “En dat werd beaamd door Bossuyts tafelgenoot, voormalig eerste minister Yves Leterme (cd&v), die bevestigde dat het asielbeleid een communautaire breuklijn vormt… Zoals alles in dit landje.”