Nieuws
donderdag, 09 dec 2021

“Asielzoekers moeten waarborg betalen tegen fraude”

Het Vlaams Belang wil een verplichte waarborg van asielzoekers om bij afwijzing van de aanvraag tot asiel de kosten te kunnen dekken van hun asielprocedure, evenals de kosten van hun opvang en hun medische verzorging. “Hiertoe kunnen de eigen vermogens van de asielzoekers worden aangesproken”, zegt volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove. “Deze kosten lopen immers zodanig hoog op dat een waarborg op zijn plaats is.”

“De gemiddelde kost van de opvang van een asielzoeker ligt rond de 1.500 euro per maand maar voor kwetsbare profielen kan dat oplopen tot meer dan 2.200 euro”, aldus Van Langenhove. “En dan hebben we het nog niet eens over de personeels- en administratieve kosten van de afhandeling van de gehele asielprocedure, of over de justitiële, de medische en de politionele kosten.”

“Heel wat asielzoekers worden uiteindelijk niet erkend, zij moeten de gemaakte kosten maximaal zelf dragen”

Het Vlaams Belang wil dat voor de duur van de behandeling van de asielaanvraag beslag wordt gelegd op de bezittingen en de middelen van asielzoekers. “Als waarborg”, benadrukt Van Langenhove. “Aan de uiteindelijk erkende aanvrager zal alles worden teruggegeven. En aan de afgewezen aanvrager wordt evenzeer alles teruggegeven, behalve de kosten van de opvang en onderhoud. Met dien verstande dat deze persoon dan wel meteen gehoor moet geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. De waarborg is dus in feite een maatregel tegen fraude en illegaal verblijf.”

“De waarborg is tevens een van onze vijftig beleidsvoorstellen die we in het kader van onze ‘Fort Europa’-campagne aanreiken voor een haalbare aanpak van de huidige migratiecrisis”, besluit Van Langenhove. “Het gaat om haalbare en realistische voorstellen. Zo werd het systeem van de verplichte waarborg ondertussen in Denemarken in een wet aangenomen en wordt het ook al in Zwitserland toegepast. En in Nederland en Duitsland werden in het verleden ook al de eigen vermogens van de asielzoekers aangesproken om de gemaakte kosten te dekken.”