Nieuws
dinsdag, 25 jan 2022

Asielzoekers starten steeds meer gerechtelijke procedures op

“Steeds meer asielzoekers vinden de weg naar het gerecht”, stelt volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove. Uit een antwoord op een schriftelijke vraag aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) blijkt dat het aantal rechtszaken dat per jaar voor de rechter aanhangig wordt gemaakt sinds 2018 vervijfvoudigd is. “Daar waar er in 2018 ‘slechts’ 255 zaken aanhangig werden gemaakt, zijn dat er in 2021 al 1.304.”

De staatssecretaris geeft in zijn antwoord mee dat hij in 2021 geconfronteerd werd met 48,52 procent negatieve uitspraken, 21,94 procent positieve uitspraken en 29,54 procent uitspraken zonder voorwerp. In 2018 waren dat nog 23,33 procent negatieve uitspraken, 26,67 procent positieve uitspraken en 50 procent uitspraken zonder voorwerp.

“Het aantal door asielzoekers opgestarte rechtszaken kent een exponentiële groei”

“Deze groei van het aantal nieuwe rechtszaken kent verscheidene oorzaken”, aldus Van Langenhove. “Sinds 2014 zit de toekenning van internationale bescherming in de lift. Dat heeft als ongelukkig neveneffect dat er ook meer rechtszaken door asielzoekers aanhangig worden gemaakt.” Uit vonnissen die het Vlaams Belang kon inkijken blijkt dat vele gedingen betrekking hebben op de capaciteitsproblemen binnen het opvangnetwerk van Fedasil. In een recent vonnis werden de staatssecretaris en Fedasil veroordeeld tot een dwangsom van 5.000 euro (!) per dag dat tenminste één persoon die een verzoek om internationale bescherming wenst in te dienen, dit niet kon doen.

Het Vlaams Belang waarschuwt hier al lang voor en pleit voor een humaan maar kordaat asielbeleid. “Er is nood aan een duidelijke visie waarbij de daad bij het woord wordt gevoegd”, besluit Van Langenhove. “Wie illegaal het land binnenkomt mag geen kans op verblijfsrecht krijgen. De holle worden van makke Mahdi bewerkstelligen net het tegenovergestelde.”