Nieuws
donderdag, 03 jun 2021

Asociale LEZ-regels raken ook oldtimers

Het Vlaams Belang wil alle LEZ-regelingen afschaffen, omwille van het asociaal karakter van de maatregel, maar pleitte er woensdag in het Vlaams Parlement tevens voor om een uitzondering voor oldtimers te voorzien zolang het LEZ-kaderdecreet blijft bestaan. Momenteel hebben deze wagens geen toegang binnen LEZ’s (lage-emissiezones), wat leidt tot veel ergernissen bij de eigenaars. En die zijn terecht, vindt het Vlaams Belang. “Want oldtimerbezitters die in een LEZ wonen, kunnen zelfs niet eens kosteloos hun garage uitrijden. De uitbreiding van de LEZ van Gent zou dan ook opnieuw zware gevolgen hebben voor deze mensen”, stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Claes (Vlaams Belang).

Vorige zaterdag voerden zo’n 500 oldtimereigenaars actie tegen de uitbreiding van de LEZ in Gent op initiatief van de vzw ‘Red de oldtimer’. In Vlaanderen zijn er meer dan 115.000 oldtimers, waarvan geen enkele nog rijtoegang heeft tot de LEZ’s van Gent en Antwerpen. Van zodra inwoners daar van hun eigendom rijden, zijn ze dus in overtreding. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest daarentegen bestaat er in de LEZ een uitzondering voor oldtimers ouder dan 30 jaar.

“De LEZ is een mislukt systeem dat in realiteit alles duurder maakt en moet worden afgeschaft”

Volgens het Vlaams Belang moet eenzelfde toegang aan oldtimers verleend worden voor de Vlaamse LEZ’s. “De vzw ‘Red de oldtimer’ heeft al meermaals aangeklopt bij het stadsbestuur van Antwerpen en Gent, maar beide besturen bleven koppig een uitzonderingsregel weigeren”, reageert Claes. “Nochtans zijn oldtimers slechts een beperkte groep en zijn ze niet het grote milieuprobleem - omdat ze wegens hun geringe gebruik amper uitstoot veroorzaken.” Tot op heden blijkt ook Energieminister Zuhal Demir (N-VA) nog geen actie ondernomen te hebben om die uitzondering te voorzien. Op vraag van Claes kondigde ze nu aan nog dit jaar “een aanpassing te zullen doen aan het kader van de lage-emissiezones” waarbij ze ook de vraag van de oldtimerbezitters zou “bekijken”. Garanties wilde ze dus nog niet geven. 

Claes maakte van de gelegenheid ook nog eens gebruik om het principe van de LEZ’s zelf te hekelen. “Naast de uitzondering voor de oldtimers, moet dit asociale LEZ-systeem worden afgeschaft, want het is een zoveelste pestbelasting voor onze automobilisten die al heel veel belastingen betalen”, beargumenteerde hij en wees in dat verband ook naar de vergroening van ons wagenpark waardoor de uitstoot snel afneemt en de LEZ’s dus ook vanuit milieu-oogpunt overbodig worden.