Nieuws
dinsdag, 13 sep 2022

Barbara Pas en Lode Vereeck stellen boek ‘Bodemloos’ voor

Vandaag stelden Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas en econoom Lode Vereeck hun boek ‘Bodemloos’ voor. “Met dit werk willen we de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië, die vorig jaar 12,9 miljard euro bedroegen, opnieuw onder de politieke en publieke aandacht brengen”, zegt Pas. “Het afschaffen ervan is in het belang van zowel Vlaanderen als Wallonië, en dat wordt in ‘Bodemloos’ onweerlegbaar aangetoond.”

“In 2021 liepen de totale transfers van Noord naar Zuid inderdaad op tot 12,9 miljard euro”, stelt Vereeck “Dat komt neer op bijna 2.000 euro per Vlaming van jong tot oud, ruim 4.300 euro per werkende Vlaming, oftewel 409 euro per seconde, 35 miljoen euro per dag, 1 miljard euro per maand, 64,5 miljard euro in deze legislatuur. De miljardentransfers zijn een serieuze financiële aderlating en betekenen een aanzienlijk verlies aan welvaart voor Vlaanderen. Het gaat om 4,37 procent van het bruto regionaal product.”

"Tranfers ontransparant, ondemocratisch, ondoeltreffend en bodemloos"

“In het boek wordt dieper ingegaan op de ondoeltreffendheid van deze interregionale transfers”, aldus Vereeck. “Uit internationale wetenschappelijke studies blijkt dat transfers er bijna nooit of nergens in slagen om achtergestelde regio’s er weer bovenop te helpen. Integendeel, transfers bestendigen en verergeren de sociaaleconomische achterstand ten opzichte van meer welvarende regio’s, omdat zij de dringende noodzaak en prikkel wegnemen om het beleid om te gooien. Transfers zijn dus deel van het probleem, niet van de oplossing."

“Dat wordt ook bevestigd door de feitelijke sociaaleconomische ontwikkeling van Franstalig België in de afgelopen vijf decennia, die in het boek uitgebreid wordt gedocumenteerd op basis van officiële cijfers”, vult Pas aan. “Decennialange transfers hebben de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië niet gedicht. Transfers zijn, jammer maar helaas, weggegooid geld. Zelfs huisbankier Belfius heeft geen vertrouwen meer in de Waalse politieke cultuur van nonchalance en malgoverno. Pas als de transfers worden afgeschaft, kan Wallonië aan zijn renaissance beginnen. Dat is goed voor de Walen. En dat is ook wat Vlaanderen wil: welvarende buren aan zijn zuidgrens.”

“Het boek maakt ook duidelijk wat de afschaffing van de miljardentransfers kan betekenen voor Vlaamse gezinnen”, merkt Pas tot slot op. “De centen kunnen worden teruggegeven aan de Vlamingen door een drastische verlaging van de belastingen op arbeid en energie en door hogere minimumpensioenen. En de vele maatschappelijke Vlaamse noden kunnen eindelijk worden ingevuld, zoals het wegwerken van de wachtlijsten voor mensen met een beperking, het oplossen van het lerarentekort, de invoering van een voldoende hoge huurpremie voor kandidaat-huurders die wachten op een sociale woning, de bouw van noodwoningen en de grootscheepse renovatie van schoolgebouwen.”

Bodemloos bestellen kan eenvoudig door te klikken op deze link. Een voorstelling bijwonen is mogelijk via vlaamsbelang.org/bodemloos.