Persberichten
donderdag, 02 mrt 2023

Barbara Pas lanceert ‘Het Communautair Alfabet’ en stuurt alle Kamerleden een gratis exemplaar

Alle Kamerleden zullen de komende dagen een kopie van het nieuwe boek ‘Het Communautair Alfabet’ van Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas ontvangen. Het beschrijft de enorme verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië die zich uiteindelijk vertolken in de jaarlijkse transfer van miljarden euro’s van Vlaanderen naar Wallonië. Het boek wordt begeleid door een brief waarin Pas de Kamerleden oproept om het gesprek over het einde van België aan te gaan. “Het Belgische korset is ook voor Wallonië schadelijk, want zo wordt een beleid gevoerd dat helemaal los staat van de financiële realiteit.”

“België is een transferunie”, zegt Pas. “Dat uit zich in de jaarlijkse verhuis van tussen de 7,6 en 12 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië.” Die transfers zijn volgens haar het gevolg van “honderden, kleine, middelgrote en grote transfers die via het Belgische staatshuishouden gebeuren”. Het eerste deel van het boek behandelt daarom de financiële contrasten in inkomsten en uitgaven binnen België. Volgens het boek liggen namelijk twee factoren aan de bron van die miljardenverhuis. Enerzijds is Vlaanderen de productieve factor in dit land dat door zijn werkkracht en dynamisme de staat overeind houdt. Anderzijds is Wallonië het zwakke broertje dat een belasting vormt voor de staat en voornamelijk teert op het zweet van Vlaanderen.

“Vandaag is er slechts één conclusie mogelijk: Vlaanderen creëert en Wallonië verteert” 

In het tweede deel wordt er een alfabetisch overzicht gegeven van diverse maatschappelijke domeinen die het verschil aantonen tussen Vlaanderen en Wallonië. “Of het nu gaat om justitie, mobiliteit, sociale zaken, gezondheid, … op al die vlakken zijn de verschillen tussen beide enorm”, aldus Pas. “Het is onbegonnen werk om al die verschillen in kaart te brengen, maar een deel kan aangetoond worden op basis van cijfers die publiek beschikbaar zijn en daar hebben we een selectie van gebundeld in dit boek”. 

De Vlaams Belang-politica besloot ter lancering van het boek een gratis exemplaar op te sturen naar alle Kamerleden, zowel de Vlaamse als Waalse. Bij het boek steekt een Nederlands- of Franstalige brief waarin ze de Kamerleden oproept om op basis van de feiten uit het boek het gesprek aan te gaan “om een einde te maken aan de onrechtvaardige scheeftrekking die België heet”. “We moeten de communautaire pijnpunten in dit land dringend onder ogen durven zien”, besluit Pas. “Vlamingen en Walen zijn verschillende volkeren en hebben het recht om verschillend bestuurd te worden. Het Belgisch korset is ook voor Wallonië schadelijk, want er wordt zo een beleid gevoerd dat helemaal los staat van de financiële realiteit. Vandaag is er slechts één conclusie mogelijk: Vlaanderen creëert en Wallonië verteert.” 

Het boek is gratis verkrijgbaar via de Vlaams Belang webwinkel