Nieuws
donderdag, 23 jun 2022

Bedreigingen in station Nekkerspoel: “vervolgen en bestraffen”

Het Vlaams Belang tilt zwaar aan een incident dat zich gisteravond voordeed in het station Mechelen-Nekkerspoel en waarbij zomaar eventjes tweehonderd Brusselse ‘jongeren’ een enkele treinbegeleidster wisten te bedreigen. “De zogenaamde jongeren hadden haar duidelijk laten verstaan geen ticket gekocht te hebben en dat ook niet te willen doen”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “Maar na een gesprek met de toegesnelde lokale politie, mochten ze de volgende trein nemen. Zonder aanhoudingen uiteraard en, ook al ga ik minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) hierover nog ondervragen, naar we mogen aannemen ook zonder te betalen.”

De zomer is nog maar enkele dagen officieel gestart, maar in verschillende recreatiedomeinen kijken sommigen wellicht al reikhalzend uit naar de herfst. “Deze week bijvoorbeeld moesten de redders in de Gentse Blaarmeersen zich nog verschansen in hun toren om zich tegen relschoppers te beschermen”, aldus Troosters. “En helaas is het niet zo dat de vaak uit Brussel afgezakte ‘jongeren’ plots eerbied voor normen en gezag krijgen wanneer ze recreatiedomeinen zoals de Blaarmeersen of De Nekker achter zich laten. Dat was gisteren te merken in het Mechelse station Nekkerspoel.”

“Elke concrete en structurele actie van Gilkinet of van de NMBS-directie tegen het gedrag zoals in station Nekkerspoel blijft uit”

Voor het Vlaams Belang is het baldadig en soms ronduit crimineel gedrag van de ‘jongeren’ totaal onaanvaardbaar. “Niet enkel in recreatiedomeinen, maar ook in treinstations moet hiertegen gepast geageerd worden. En dan heb ik het over vervolgen en gepast bestraffen”, aldus nog Troosters. “Het aantal gevallen van fysieke en verbale agressie, bedreigingen, intimidatie, zwartrijden en vandalisme stijgt zienderogen, maar voor Gilkinet is dit hoegenaamd geen zorg. Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, is onderbemand en in veiligheid, hoe vaak we als het Vlaams Belang ook de vinger op de wonde hebben gelegd, wordt steeds minder geïnvesteerd.”

“De bedreigde treinbegeleidster, die voor haar standvastigheid tegenover 200 lafaards alleen al een standbeeld verdient, verklaarde bij de spoorwegpolitie een klacht te zullen indienen”, merkt Troosters tot slot op. “Maar ik maak me wat dat betreft weinig illusies. De straffeloosheid regeert, en zolang er geen werk wordt gemaakt van ernstige bestraffingen zullen de incidenten of erger blijven duren.”