Nieuws
vrijdag, 24 mrt 2023

Begroting: met Vivaldi recht naar de afgrond

De Nationale Bank, het Planbureau de Europese Commissie en experten zijn het eens dat als het beleid niet gewijzigd wordt, België afstevent op een budgettaire ramp.De inspanningen van premier De Croo zijn ruim onvoldoende om de begroting op orde te krijgen”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. Zijn besparing komt overeen met 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), en volgens de Europese Commissie is een inspanning van minstens 0,7 procent per jaar nodig. En zelfs hierover gaat de PS nog op de rem staan.”

De begrotingscontrole start met een flinke meevaller: volgens de laatste berekeningen zou het tekort voor de federale overheid zo ‘n 3 miljard euro lager uitvallen dan eerst voorzien. “De Vivaldi-regering heeft hieraan evenwel geen verdienste”, aldus Vermeersch. “De daling van het tekort is uitsluitend een gevolg van de daling van de inflatie. Het tekort blijft met 20,5 miljard euro voor de federale staat alleen gigantisch groot. Daar moeten de tekorten van de deelstaten dan nog bovenop komen.”

“PS en Ecolo denken dat je putten kunt vullen door ze dieper uit te graven”

“Het probleem zit duidelijk bij de uitgaven”, vervolgt Vermeersch. “In verhouding tot het bbp, de som van alle goederen en diensten die we in het land produceren, geeft België 10 procent meer uit dan Nederland en Duitsland.” Het Kamerlid benadrukt dat de uitgaven in de nabije toekomst onvermijdelijk nog zullen stijgen. Het planbureau verwacht een intrestkost van bijna 18 miljard euro in 2028. Vorig jaar ging het om ‘slechts’ 8 miljard euro. Voor pensioenen en gezondheidszorg stijgen de uitgaven ook nog eens met 8 miljard. “De meevaller van 3 miljard verzinkt hierbij in het niets.”

“De begroting moet niet gezond gemaakt worden omdat de Europese Unie dat vraagt”, merkt Vermeersch op. “Dat moet gebeuren om de welvaart van de volgende generatie veilig te stellen, maar dat is duidelijk geen bekommernis van de Vivaldi-partijen.” De PS wijst elke bijkomende besparing resoluut af en legt zelfs voor 220 miljoen euro aan bijkomende uitgaven op tafel. In een vrije tribune in de krant De Tijd pleit klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo) er zelfs onomwonden voor om niet te besparen, maar om net meer uit te geven. Onder het motto dat het om investeringen in de toekomst zou gaan.

“Totaal wereldvreemd, maar niet onschuldig”, besluit Vermeersch. “De oplopende rentelasten zorgen ervoor dat er geen geld overblijft voor de werkelijke noden. Maar bij de PS en Ecolo denkt men blijkbaar dat je een put kunt vullen door hem nog dieper uit graven.”