Nieuws
maandag, 11 okt 2021

“Begrotingsconclaaf mag niet op eigen mensen besparen”

Het Vlaams Belang wil dat het paars-groene begrotingsconclaaf eindelijk eens snoeien in de migratiefactuur, de EU-factuur en het politieke systeem zelf. “Er mag niet nog meer bespaard worden op onze eigen mensen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Maar het ziet ernaar uit dat de regering haar miljarden zal vinden door allerhande extra belastingen.”

De regering moet tegen dinsdag 14u00 – het ogenblik waarop eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) zijn beleidsverklaring aan de Kamer moet voorstellen – nog vele knopen doorhakken over de begroting. “Met de doelstelling om 1 tot 3 miljard euro te besparen, de energiefactuur te verlagen en de arbeidsmarkt te hervormen is er nog veel werk”, aldus Pas. “Zeker voor een regeringsploeg die niets met elkaar gemeen heeft buiten de angst voor de kiezer.”

“Wat het begrotingsconclaaf ook beslist, Vlaanderen heeft dringend nood aan een eigen energiebeleid en arbeidsmarktbeleid”

Het Vlaams Belang wijst de oude socialistische recepten af, waarnaar minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) teruggrijpt om de arbeidsmarkt te reactiveren. “Hij denkt door de mensen minder te laten werken dat er extra arbeidsplaatsen zullen gecreëerd worden maar het voorbeeld in Frankrijk heeft aangetoond dat dat een illusie is”, vervolgt Pas. “Vlaanderen heeft nood aan een eigen arbeidsmarktbeleid en we pleiten ervoor om deze bevoegdheid volledig naar de deelstaten over te dragen en dat samen met de opbrengsten van dat beleid. Inzetten op een betere opleiding, wat bijna een garantie is voor een job, wil diezelfde minister ook al niet doen en dus blijven de werklozen in Wallonië goed in wat ze al jaren doen: werkloos blijven.”

“Het begrotingsconclaaf wil naar eigen zeggen ook de energiefactuur doen dalen, maar met wat nu op tafel ligt zal dat niet lukken”, aldus nog Pas. “Een cheque uitdelen van 100 euro is geen fundamentele oplossing, dat is louter symptoombestrijding. Net zoals de uitbreiding of de verlenging van het sociaal tarief.” Het Vlaams Belang wil dat de energiefactuur zelf, die hoofdzakelijk uit taksen bestaat, aangepakt wordt. “Te beginnen met de door verscheidene meerderheidspartijen eerder al beloofde btw-verlaging naar 6 procent. Had Vooruit daar zelfs geen breekpunt van gemaakt?”

“De energiecrisis waarin we nu zijn aanbeland is het resultaat van decennialang aanmodderen”, besluit Pas. “De Waalse financier en miljardair Albert Frère heeft een groot deel van onze eigen energieproductie verkocht aan Parijs en daardoor hebben we alle beslissingsmacht uit handen gegeven om adequaat in te grijpen. Wat in Parijs en Madrid wel nog kan, is hier onmogelijk. Vlaanderen moet een eigen energiebeleid voeren en zelf investeren in productie, zonder een federale schoonmoeder die ons blokkeert.”