Nieuws
vrijdag, 12 mrt 2021

“Behandeling nabestaanden verzorgingsstaat onwaardig”

Het Vlaams Belang wil meer aandacht voor de situatie van weduwen, weduwnaars en weeskinderen. “Het overlijden van een kind, een partner of een ouder heeft een grote emotionele impact op de nabestaanden”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Het is dan ook onaanvaardbaar dat ze vrijwel onmiddellijk geconfronteerd worden met de administratieve en financiële mallemolen waarmee dit verlies gepaard gaat.”

Nabestaanden moeten ineens alleen instaan voor alle financiële kosten. Zo bijvoorbeeld het betalen van de huur of de afbetaling van een eigendom indien men geen volledig dekkende schuldsaldoverzekering heeft afgesloten, het betalen van dagelijkse huishoudkosten en nutsvoorzieningen. “En dat brengt bovenop het verdriet extra financiële zorgen met zich mee”, aldus Samyn. “Het Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang werk te maken van specifieke ondersteunende maatregelen en een betere behandeling voor deze specifieke groep.”

“Weduwen, weduwnaars of weeskinderen, nabestaanden mogen we nooit loslaten”

“Digitalisering is in veel gevallen een vooruitgang, maar wat de digitale administratie na een overlijden betreft, heeft dit opvallend genoeg eerder het omgekeerde effect”, vervolgt Samyn. “Rekeningen worden een aantal maanden geblokkeerd tot alle administratieve checks gebeurd zijn. De identiteitskaart van de overledene dient vrijwel onmiddellijk afgegeven te worden, waardoor men niet meer aan fiscale of andere documenten kan.” Het Vlaams Belang wijst erop dat het invullen van de gezamenlijke belastingaangifte ook niet kan via digitale weg aangezien men op het einde van de procedure digitaal dient te handtekenen.

De Vlaams Belang-fractie nam reeds verscheidene parlementaire initiatieven om deze situatie recht te zetten. Zo werd de regering met aandrang gevraagd werk te maken van één centraal meldpunt om de betrokkenen bij te staan in de administratieve afhandeling bij een overlijden. Iets wat belangengroepen al geruime tijd vragen.

“De financiële situatie van de nabestaanden moet verbeteren”, besluit Samyn. “De situatie waarin velen nu terechtkomen is onaanvaardbaar en een verzorgingsstaat onwaardig”. Het Vlaams Belang zal de verzuchtingen van deze groep prioritair op de parlementaire agenda zetten en de ministers kleur laten bekennen.