Nieuws
woensdag, 02 nov 2022

“Bekamp inflatie door daadkrachtig beleid”

De inflatie blijft verder stijgen. Het meeste recente cijfer van oktober bedraagt 12,3 procent. Daarmee staat de inflatie op een recordhoogte en bereikt ze het hoogste peil sinds 1975. “De indruk ontstaat dat de inflatie oncontroleerbaar is geworden”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Maar daar ligt het probleem niet. De paars-groene regering laat na haar plicht te doen.”

Sinds de invoering van de euro bepaalt de Europese Centrale Bank (ECB) het monetaire traject met als voornaamste opdracht om de inflatie in de hand te houden. “Maar daarin slaagt ze duidelijk niet”, aldus Van Lommel. “De bank heeft het gratis-geld-beleid te lang aangehouden en heeft te lang getreuzeld met het optrekken van de rente omwille van de hoge overheidstekorten van verschillende Europese landen. De intrestlasten van de lidstaten nemen toe bij een renteverhoging en dat brengt landen met grote tekorten in de problemen. Het zorgt voor toenemende spanning binnen de eurozone en maakt dat er zich drastische maatregelen opdringen. Vorige week voerde de ECB nog een renteverhoging door met 0,75 punten tot 1,5 procent.”

“Paars-groen slaagt er niet in om de inflatie te bekampen en het welvaartsverlies te beperken”

Het laattijdig indexeren van de belastingschalen zorgt ervoor dat een gedeelte van de loonindexering wordt weg belast. Op onze spaarboekjes merken we nog nauwelijks iets van de renteverhogingen van de ECB. De hoogte van de spaarrente wordt bepaald door de bank zelf. “Het koopkrachtverlies van onze spaarcenten, ook van het aanvullend pensioensparen, loopt dus verder op”, vervolgt Van Lommel. “Ik heb er bij minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) op aangedrongen om hierover samen te zitten met de bankensector. Het is onaanvaardbaar dat de koopkracht van de zuurverdiende spaarcenten wegsmelt als sneeuw voor de zon en dat er welvaartsverlies dreigt voor het aanvullend pensioen. De rentevoeten voor hypothecaire leningen daarentegen worden wel opgetrokken.”

Niet in alle eurolanden is de inflatie even hoog. In de meeste buurlanden wordt de inflatie de hoogte ingejaagd door de stijgende energiefacturen en de stijgende voedselprijzen en verspreidt ze zich verder over de economie. De automatische loonindexatie is een belangrijk middel om de koopkracht te beschermen, maar als er geen krachtdadig beleid tegenover staat, dreigen we te vervallen in een loon-prijsspiraal met nog meer inflatie tot het gevolg. “Maar het getuigt toch wel van slecht bestuur als uit cijfers van Eurostat blijkt dat met uitzondering van Denemarken elektriciteit nergens in Europa tijdens de eerste jaarhelft zo duur is geweest als in België. De paars-groene regering kan zich dan wel sociaal noemen, ze heeft te lang gewacht om energiesteun te verlenen en knopen door te hakken. Een deel van de inflatie hadden we dus kunnen vermijden”, besluit Van Lommel. “Herhaaldelijk heb ik minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) en eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) gevraagd om daar werk van te maken. Als klap op de vuurpijl komt 25% van onze energieproductie uit gascentrales die vandaag de marktprijs bepalen. En dan nog wil men nog meer gascentrales bouwen in de toekomst, terwijl ik blijf pleiten voor energieonafhankelijkheid en meer productie in eigen beheer. Zo zorgt in Frankrijk de overheidscontrole op de energieprijzen ervoor dat de inflatie veel lager is en slechts 6,5 procent bedraagt. Het onderstreept het strategisch belang van eigen energieproductie.”

Deze energiecrisis die uitmondt in een ongeziene economische crisis mag zich hoe dan ook nooit meer herhalen. Het Vlaams Belang heeft dan ook een energiecampagne gelanceerd, waarin we duidelijke maatregelen eisen en ons pleidooi herhalen voor een eigen Vlaams energiebedrijf.