Nieuws
vrijdag, 02 sep 2022

België en Europa laten gruwel tegen Oeigoeren oogluikend toe

Het Vlaams Belang wil het uitleveringsverdrag met China stopzetten. "Vooral de etnisch-religieuze Oeigoerse minderheid is het slachtoffer van grove mensenrechtenschendingen door China, zoals mocht blijken uit een langverwacht VN-rapport vanuit de regio Xinjiang, in het noordwesten van dat land”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. “Voor dit gruwelijk onrecht tegen de Oeigoeren waarschuwden wij al toen de eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) in 2020 zijn fameuze Pekingpolitiek aan het voorbereiden was.”

In het bewuste VN-rapport staat te lezen dat het “uiterst problematische Chinese beleid om terrorisme tegen te gaan” in Xinjiang leidt tot ernstige inperkingen van een breed scala aan mensenrechten. “Er is in het verleden inderdaad al sprake geweest van Turks-jihadistisch terrorisme tegen China, door Oeigoerse extremisten die zich van het land willen afscheuren”, aldus Ponthier.

“De Belgische en Europese politiek aangaande de Oeigoeren is enkel laf te noemen”

“Maar dit schetst echter een te eufemistisch beeld van het Chinese beleid”, vervolgt Ponthier. “Het gaat om een welbewust genocidaal programma waarmee Peking de identiteit van minderheden wier levensbeschouwing niet strookt met het totalitaire communistische staatsideologie, wil uitwissen. Eerder dan een uit de hand gelopen veiligheidsbeleid is er sprake van concentratiekampen, waar onschuldigen omwille van hun afkomst worden gefolterd, gebrainwasht, verkracht en zelfs beroofd van hun organen.”

“De paars-groene regeringspartijen werkten onder De Croo eind 2020 al aan een ‘Pekingpolitiek’, op een ogenblik dat deze gruwel al lang op Chinese bodem plaatsvond”, merkt Ponthier tot slot op. “Toen al waren er alarmsignalen genoeg, maar men kneep de neus dicht en onderhandelde grote investeringsakkoorden en zelfs uitleveringsverdragen met China. Tot op heden is dat schandalige Belgisch-Chinese uitleveringsverdrag, dat een risico vormt voor alle Chinese dissidenten in ons land, nog steeds van kracht. Na dit rapport bestaat er niet de minste twijfel meer over: dit moet nu op de schop.”