Nieuws
vrijdag, 09 sep 2022

“België krijgt financiën duidelijk niet meer onder controle”

Het Vlaams Belang heeft er geen enkel vertrouwen in dat de paars-groene regering de financiën nog onder controle kan krijgen. “Het begrotingstekort van alle overheden in België zou in 2023 oplopen tot 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of omgerekend zo'n 31,5 miljard euro. Dat valt af te leiden uit de nieuwste cijfers van het Planbureau”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “In Europa zou alleen Roemenië nog een groter tekort hebben.”

Het tekort ligt ruim 10 miljard hoger dan wat aan de Europese commissie werd beloofd. “In april 2022 stuurden de regeringen van dit land nog een stabiliteitsprogramma aan Europa waarin een tekort voor 2023 van 3,58 procent bbp werd vooropgesteld voor de gezamenlijke overheid”, herinnert Vermeersch zich. “Vroeger werd in het parlement discussie gevoerd over een miljard tekort meer of minder. Ondertussen gaat het niet meer over een paar miljard tekort, maar over vele tientallen miljarden.”

“België is onder deze regering de slechtste leerling van de klas geworden, niet alleen in de Europese Unie maar van alle industrielanden”

Gezien het flauwe pensioenakkoord van juli en de weinig indrukwekkende resultaten van het recente Overlegcomité, acht het Vlaams Belang de kans klein dat de paars-groene ‘ploeg’ nog in staat is om door te pakken op de begroting. “In regeringskringen circuleren ook enkele voorstellen die gaan in de richting van nog meer belastingen: van een verhoging van de effectentaks en een minimumbelasting voor bedrijven bij de PS tot het extra belasten van vermogen en huurinkomsten bij cd&v”, aldus Vermeersch. “Van echte besparingen op de torenhoge uitgaven in dit land, onder andere wegens de massamigratie, de miljardentransfers en het politieke systeem, blijft het bij de regeringspartijen oorverdovend stil. Vlaams Belang zal op deze nagel blijven kloppen.”

“De kern van het probleem ligt niet bij de Vlamingen of Vlaanderen, maar wel bij de federale regering, Wallonië en Brussel”, merkt Vermeersch tot slot op. “Recent vergeleek hetzelfde Planbureau de tekorten in alle regio’s en kwam tot de conclusie dat de tekorten in Waalse en Brussels Gewest even hoog, of zelfs hoger zijn, dan het tekort van de federale regering. Dat terwijl de Vlaamse Gemeenschap opnieuw richting een evenwicht evolueert.”