Nieuws
donderdag, 18 aug 2022

“België moet Tibetaanse regering erkennen”

Terwijl de Chinese dreiging ten aanzien van Taiwan steeds erger wordt, blijft het Vlaams Belang ook aandacht hebben voor de kwestie Tibet. “België moet de Tibetaanse regering in ballingschap erkennen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn, die hierover eerder een voorstel van resolutie indiende. “Enkel door niet in te gaan op Chinese intimidaties en het regime in Peking voor voldongen feiten te plaatsen, kan de lijdensweg van het Tibetaanse volk doorbroken worden.”

Sedert 1950 heeft het volk van Tibet zwaar te lijden onder een Chinese bezetting. “De communistische volksrepubliek China schendt er de meest fundamentele rechten en vrijheden”, aldus Samyn. “Het recht op vrije meningsuiting, het recht om te vergaderen of zich te verenigen, de godsdienstvrijheid, de persvrijheid… In bezet Tibet is het allemaal onbestaande.”

“We kunnen enkel besluiten dat de Belgische en de Europese aanpak van de Tibetaanse kwestie heeft gefaald”

“China heeft zich tot doel gesteld het Tibetaanse volk en de Tibetaanse cultuur volledig te laten opgaan in de dominante Chinese Han-cultuur, en met het verstrijken van de jaren komt dat doel steeds beter in zicht”, vervolgt Samyn. “De tijd speelt dus in het voordeel van Peking, dat weliswaar gesprekken voert met de Tibetaanse regering, maar dat enkel doet om internationale kritiek te dempen, niet om enig resultaat te boeken. Voor de Chinezen valt Tibet al sinds de Yuan-dynastie van de dertiende eeuw onder hun soevereiniteit.”

“Het Europees Parlement heeft op 6 juli 2000 een resolutie aangenomen die de erkenning van de Tibetaanse regering in ballingschap als wettelijke vertegenwoordiger van Tibet en het Tibetaanse volk vraagt, indien er niet tot een akkoord was gekomen tegen 6 juli 2003”, merkt Samyn tot slot op. “Een termijn die ondertussen al bijna twee decennia is verstreken. Het Vlaams Belang vraagt de regering om, conform de wens van het Europees Parlement, haar houding tegenover Peking te wijzigen.”