Persberichten
vrijdag, 01 dec 2023

Belgisch EU-voorzitterschap: geen kritische stemmen, geen plaats voor Vlaanderen

Foto: iStock. Belgisch EU-voorzitterschap: geen kritische stemmen, geen plaats voor Vlaanderen

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU bezocht een delegatie van het Europees parlement onder leiding van parlementsvoorzitter Roberta Metsola de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een bijeenkomst die gekenmerkt werd door chaos en gebrek aan respect voor Vlaanderen, zo stelde het Vlaams Belang vast.

Om van gedachten te wisselen en het eens te worden over de belangrijkste politieke dossiers die tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie moeten worden goedgekeurd, bezocht een delegatie van het Europees Parlement gisteren de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hierbij zouden ook vertegenwoordigers van de verschillende deelstaatparlementen de kans krijgen het woord te voeren. “PS-Kamervoorzitter Eliane Tillieux is er alvast in geslaagd om Europa een voorsmaakje te geven van dat Belgische voorzitterschap”, zo stelt Kamerlid Wouter Vermeersch vast. “Eens te meer bleek Tillieux haar functie onwaardig te zijn.”

“Ook bij het Europese voorzitterschap zijn de Vlamingen slechts tweede- of derderangsburgers in dit land”

Het Vlaams Belang hekelt daarbij de manier waarop alle traditionele partijen bijzonder veel ruimte kregen om hun mening te verkondigen, maar het Vlaams Belang na enig aandringen nauwelijks een minuut spreektijd kreeg. “Terwijl bijvoorbeeld alle aanwezige PS’ers ruim de tijd kregen om hun liefde voor de ondemocratische EU te ventileren, was het duidelijk dat onder het Belgische voorzitterschap geen enkel EU-kritisch geluid geduld wordt”, aldus Vermeersch

Daarnaast kan het Vlaams Belang ook niet aanvaarden dat Tillieux op eigen houtje morrelt aan de protocollaire rangorde in dit land. Zo mocht de voorzitter van het Vlaams Parlement slechts het woord nemen na de vertegenwoordigers van het Waalse, Brusselse en Duitstalige parlement. De aanwezige Vlaamse parlementsleden kregen zelfs helemaal het woord niet. “De boodschap naar Europa toe is duidelijk”, stelt ook Kamerlid Ellen Samyn. “Ook bij het Europese voorzitterschap zijn de Vlamingen slechts tweede- of derderangsburgers in dit land.”