Nieuws
woensdag, 25 mei 2022

Belgische belastingen hoogst: “Wie werkt, moet meer overhouden, basta”

Opnieuw prijkt België bovenaan de lijst van landen die beroepsinkomens het meest belasten. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) daarover gisteren publiceerde. Van elke 100 euro brutoloon die mensen in dit land verdienen door te werken, vloeit er alweer 45 euro naar de staat via belastingen. “Ondanks, of eerder dankzij, 23 jaar Open Vld-regeringsdeelname zijn we het meest belaste land ter wereld. En in ruil krijgen we heel matige openbare diensten op Mediterraanse leest. Dit moet gedaan zijn. Wie werkt, moet meer overhouden. Basta.”

Van alle 38 OESO-landen was het verschil tussen het bruto- en nettoloon nergens groter dan in België. Alleenstaanden zagen vorig jaar zelfs gemiddeld 52,6% van het bruto-inkomen aan sociale zekerheidsbijdrage en personenbelasting opgaan. Al deze belastingen zijn nog buiten andere lasten gerekend zoals btw, accijnzen, roerende voorheffing, dividendbelastingen enzoverder.

“Komt er dan nog eens bij dat zelfs met deze gigantische belastingaanslag, de paars-groene roversbende van Alexander De Croo net zoals hun voorgangers, nóg niet rondkomen!”, weet Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Nagenoeg elk jaar wordt afgerond met een begrotingstekort en groeiende staatsschuld. En in ruil voor al dat overheidsgegraai krijgen we evenwel bijzonder matige openbare diensten terug: lage pensioenen, slechte wegen, vierkant draaiende justitie en politie…”

“Dat geknoei - zowel in belastinginning als -uitgave - moet gedaan zijn”, besluit Vermeersch. “Het is tijd voor een radicale herorganisatie: we moeten van een wit blad beginnen en onze fiscaliteit drastisch vereenvoudigen: we hebben lagere, maar eerlijke belastingen nodig en met dit moeten we een minder spilzuchtige en meer efficiënte staat organiseren. Een Vlaamse staat, want het logge en oude België is ook hierin het probleem, niet de oplossing.”