Nieuws
maandag, 04 okt 2021

Belgische wegennet tweede slechtste Europa: “Laat buitenlanders meebetalen via wegenvignet”

Het Vlaams Belang eist dat er geïnvesteerd wordt in behoorlijke wegen. Zeker nu blijkt dat het Belgische wegennet het op één na slechtste van Europa is en zelfs slechter scoort dan Zuid-Afrika – een land waaraan Vlaanderen veel ontwikkelingsgelden besteedt. “Bovendien staat de slechte score haaks op de fiscale druk op autobezit en -gebruik in dit land”, zei Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul vorige donderdag in het Vlaams Parlement. Ze maakte mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) dan ook duidelijk dat er geen draagvlak is voor de invoering van een kilometerheffing waarop de minister vorige week alludeerde. “Laat buitenlandse weggebruikers meebetalen via een wegenvignet en stop met onze Vlaamse automobilisten kapot te belasten.”

Uit een studie van het World Economic Forum (WEF) over de wegkwaliteit blijkt dat het Belgische wegennet met een score van 4,4 het op één na slechtste van Europa is. Nederland scoort in hetzelfde onderzoek gevoelig beter. België scoort overigens nog slechter dan Marokko, India, Rwanda en Namibië. Volgens berekeningen van ACEA, de koepelorganisatie van Europese autoconstructeurs, heeft België Europees nochtans wel de hoogste belastingdruk op zowel de aankoop als het gebruik van de auto. We zouden toch mogen verwachten dat deze hoge autofiscaliteit leidt tot deftige wegen, wat dus niet het geval is”, betreurt Ryheul.

“Laat buitenlandse weggebruikers meebetalen aan ons wegonderhoud via wegenvignet”

Vorige week kon men in de media lezen dat minister Peeters voorstander is van een kilometerheffing, alhoewel er hiervoor bij de Vlaamse bevolking geen draagvlak is. Het Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen het rekeningrijden. De regering zou beter prioritair initiatieven nemen om onze wegeninfrastructuur te verbeteren”, reageert Ryheul. “De belastingdruk is immers niet evenredig met de kwaliteit van het wegennet. En een slechte infrastructuur is nadelig voor onze verkeersveiligheid.”

Daarom moeten ook buitenlandse weggebruikers meebetalen aan het onderhoud van onze wegen. “Dit is mogelijk door de invoering van een wegenvignet dat iedereen die gebruik maakt van onze wegen laat meebetalen aan het onderhoud ervan - in plaats van zoals nu enkel de Vlamingen - en de verkeersbelasting moet vervangen, en eveneens door het extra inzetten op de inning van boetes na overtredingen door buitenlandse vrachtwagens tegen onze Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens”, argumenteert Ryheul. Volgens het Vlaams Belang kan de Vlaamse regering door de invoering van een wegenvignet dat buitenlanders laat meebetalen voor het onderhoud van onze wegen de verkeersfiscaliteit voor onze eigen mensen overigens fors verlagen.