Persberichten
dinsdag, 15 okt 2019

Belgo-Turken die gaan vechten horen hun Belgisch staatsburgerschap te verliezen.

Tom Van Grieken: “Wie gaat strijden voor Erdogan, verliest zijn dubbele nationaliteit!”

Vlaams Belang wil dat wie zijn legerdienst doet in het leger van een land dat behoort tot de Organisatie voor Islamitische Samenwerking zijn Belgisch staatsburgerschap verliest. “Wie gaat vechten in een leger van een land waarvan de waarden haaks op de onze staan, heeft hier geen plaats meer,” aldus Tom Van Grieken.

De recente inval van Turkije in Syrië wekt internationaal, terecht, afgrijzen op. Ook in België is de verontwaardiging groot. Maar niet bij iedereen: heel wat burgers bezitten hier zowel de Belgische als de Turkse nationaliteit, wat vanzelfsprekend tot een belangenconflict leidt. Meer zelfs: sommige “Belgen” dienen momenteel zelfs in het Turkse leger en hebben dus een hand bij deze inval. Een voorbeeld dat recent aan het licht kwam, is dat van de Turks-Belgische rapper ‘BizzyBlaza’. Ook de beelden van een jeugdvoetbalploeg uit Beringen die recent aan het licht kwamen tonen aan dat de loyaliteit van sommigen elders ligt dan hier.

Barbara Pas: “Het is duidelijk dat de dubbele nationaliteit leidt tot belangenconflicten. Tijd dat men er dan ook komaf mee maakt. Vlaams Belang wil alvast het voortouw nemen.”

Vlaams Belang wil in de praktijk dat men concreet stappen onderneemt tegen Belgische staatsburgers die gaan vechten voor een buitenlandse mogendheid en diende daar ook een wetsvoorstel voor in. Wie voor een leger van een land gaat vechten waarvan de waarden haaks op de onze staan, dient zijn staatsburgerschap te verliezen. Concreet gaat het om landen die behoren tot de Organisatie voor Islamitische Samenwerking.

“Wie gaat vechten in een leger van een land waarvan de waarden haaks op de onze staan, heeft hier geen plaats meer,” aldus Tom Van Grieken.