Nieuws
donderdag, 13 okt 2022

Beloofde uitkoop varkensboeren komt er niet in 2022

Hoewel in het stikstofakkoord van februari 2022 reeds acht maanden geleden een vrijwillige uitkoopregeling voor varkensboeren beloofd werd, is die nog niet voor meteen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) op een vraag van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin. “Alweer een landbouwdossier van deze Vlaamse regering dat vertraging oploopt”, hekelt Sintobin de trage vorderingen in het dossier. Onze varkensboeren die in grote onzekerheid verkeren, verdienen eindelijk duidelijkheid.”

De vrijwillige uitkoopregeling werd in juni afgeklopt door de Vlaamse regering. Er werd 200 miljoen euro voorzien voor de uitkoop van varkensbedrijven met een impactscore van 0,5 procent of meer op de omliggende natuur. Ongeveer 900 bedrijven die met varkens opereren zouden in aanmerking komen, wat neerkomt op 25 procent van alle bedrijven.

Het Vlaams Belang kaartte in het Vlaams Parlement het uitblijven van de uitkoopregeling aan. “Ondertussen voelen ook de 25 procent van de varkensboeren die in aanmerking komen voor deze uitkoopregeling steeds meer de stijgende voeder- en energieprijzen, en blijven velen van hen met verlies werken. Zij hebben dringend duidelijkheid nodig”, zegt Sintobin. Brouns kon echter geen garanties bieden wanneer de regeling dan wel zou goedgekeurd worden en in voege zou treden: “In alle eerlijkheid loopt het dossier vertraging op, en hebben we geen idee over een verdere exacte timing.”

“Kans op uitbetaling in 2022 bijzonder klein”

De minister trad in zijn antwoord Sintobin zelfs bij. “De roep naar duidelijkheid wordt elke dag groter in de sector”, zei Brouns. Commissievoorzitter Bart Dochy, eveneens van cd&v, was op dat vlak alvast iets duidelijker: “De kans dat er nog in uitbetaling komt in 2022 is bijzonder klein.” Net als Sintobin verwees Dochy hierbij naar de mogelijke negatieve gevolgen voor de fiscaliteit dit met zich kan meebrengen.

Ook op de vraag naar de finalisering van de behandeling van de talrijke - meer dan 20.000 - bezwaarschriften tegen de stikstofregeling bleef minister Brouns een antwoord schuldig, en kon hij dus geen exacte timing meedelen. “Het is jammer dat elk landbouwdossier tegenwoordig zo traag vooruitgaat”, aldus Sintobin. “Sommige varkensboeren hadden het al zo moeilijk om het einde van dit jaar te halen. Met dit nieuw uitstel vrees ik dat sommigen van hen reeds failliet zullen zijn en dus niet meer op de uitkoopregeling in kunnen gaan, eens het er daadwerkelijk is. Het is dus ongelooflijk belangrijk om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben.”