Nieuws
maandag, 08 feb 2021

“Bescherm onze Wet-Major”

Op 11 februari spreekt het Europees Hof van Justitie zich uit over de Belgische Wet op de Havenarbeid, de zogenaamde 'Wet-Major'. Het Vlaams Belang wil absoluut dat er niet getornd wordt aan deze wet en wil dat het stelsel dat bedrijven in Belgische havengebieden verplicht om enkel te werken met erkende havenarbeiders behouden blijft. “Een andere uitspraak zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de aanwerving van havenarbeiders”, zegt Kamerlid Hans Verreyt (Vlaams Belang). “Het zal de poort verder openen voor sociale dumping.”

Het Vlaams Belang kijkt met een grote dosis wantrouwen uit naar het arrest van het Europees Hof. “In september was er immers een negatief advies van de Advocaat-Generaal”, aldus Verreyt. “En doorgaans worden deze adviezen gevolgd door de Europese rechters.” Het advies stelde bepaalde elementen uit de aanwervingsprocedure in vraag, omdat die mogelijks in strijd zouden zijn met de Europese richtlijn rond het vrij verkeer van werknemers en het recht op vestiging.

“Ook met de Wet-Major kan de Antwerpse haven schitterende groeicijfers voorleggen”

“In de Belgische havens mag er dankzij de Wet-Major enkel door erkende havenarbeiders geladen en gelost worden”, aldus Verreyt. “En dat heeft alleen maar voordelen. Vooreerst komt het werken met goed opgeleide mensen de veiligheid ten goede, en daarnaast heeft het de sector beschermd tegen een instroom van goedkope arbeidskrachten uit het buitenland.” Het Vlaams Belang is er dan ook niet over te spreken dat er vanuit een Europese ivoren toren gewerkt wordt aan een verdere ondermijning van uitgerekend de wet die het aantal arbeidsongevallen deed dalen en die voor sociale vrede in de haven zorgde. “De goede cijfers aangaande de arbeidsongevallen hebben, naast minder menselijk leed, ook een positieve impact gehad op de Vlaamse economie. Iedere dag dat een deel van de haven plat ligt kost dat handenvol geld.”

Het Vlaams Belang zal alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de wet-Major te behouden. Hans Verreyt wachtte alvast het arrest van het Hof niet af en peilde bij minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) naar de stappen die de regering zal nemen om de pijnlijke gevolgen van een eventueel negatief arrest op te vangen. “De regering moet dan onmiddellijk maatregelen nemen om sociale dumping in onze havens tegen te gaan”, besluit Verreyt. “We moeten het unieke beschermingssysteem van de Wet-Major vrijwaren van verdere uitholling.”