Nieuws
woensdag, 16 nov 2022

“Beschuldigingen tegen ereconsuls moeten grondig onderzocht”

Het Vlaams Belang wil een grondig onderzoek naar zeker twaalf Belgische ereconsuls die door een recente internationale doorlichting ernstig in opspraak zijn gekomen. “Daarnaast roepen we op tot meer controle op de ereconsulaten”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “En mochten er ereconsuls effectief schuldig aan wandaden blijken, dienen ze conform het Koninklijk Besluit van 2016 onmiddellijk ontslagen te worden. Zonder ‘diplomatische’ afhandelingen, zoals dat in sommige hoge kringen helaas nog steeds gebruikelijk is. Hierna moeten we overgaan tot een volledige vervanging van dit achterhaalde systeem.”

Ereconsuls zijn diplomaten die in het buitenland wonen en aldaar aan landgenoten bijstand bieden, onder meer bij ongevallen of overlijdens. Ze hebben in hun woonplaats vaak een hele carrière uitgebouwd. “Uit een breed onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) is nu gebleken dat tegen minstens twaalf Belgische ereconsuls beschuldigingen van wandaden lopen. Het gaat zowel om huidige als om voormalige ereconsuls”, aldus Samyn. "De bevindingen uit het onderzoek staan haaks op de vereisten van onberispelijk gedrag en van eervolle reputatie die op dit ambt rusten.”

“Iedereen gelijk voor de wet, en dat geldt ook voor ereconsuls”

“Beschuldigingen kunnen vanzelfsprekend onterecht zijn, en een grondig onderzoek zal nader moeten uitwijzen hoe onberispelijk het gedrag van de twaalf Belgische ereconsuls werkelijk is”, vervolgt Samyn. “Maar ook de handel en wandel van de andere ereconsuls – België heeft er 276, verdeeld over 111 landen – dient zorgvuldiger bekeken te worden.”

Het Vlaams Belang wijst erop dat Belgische ereconsuls doorgaans afkomstig zijn uit de hogere maatschappelijke kringen of het bedrijfsleven en dat het in het verleden wel vaker voorkwam dat schandalen waarin ze betrokken waren, werden toegedekt. “Zo werd enkele jaren geleden nog een ereconsul veroordeeld wegens corruptie en het ontvangen van smeergeld. Toch werd hij nog 'eervol' uit zijn ambt ontslagen”, merkt Samyn tot slot op. “Hier kan, wanneer de beschuldigingen kloppen, absoluut geen sprake meer van zijn. Sterker; we moeten het systeem afbouwen en uitsluitend werken met professionele diplomaten.”