Nieuws
maandag, 13 jun 2022

Betere aanvangsbegeleiding nodig voor beginnende leraren

Uit een recente Teacher Tapp-bevraging van 11 juni blijkt dat zo’n 40% van de 1.307 bevraagde leraren van mening is dat hij/zij niet goed werd opgevangen bij hun eerste job in het onderwijs. “Te veel beginnende leerkrachten haken te snel af”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Als we het lerarentekort willen aanpakken, moeten we hier echt iets aan doen.”

Ieder jaar verlaten er zo’n 3.600 beginnende leraren binnen de vijf jaar na aantreden de sector. De grootste reden hier is de onzekere situatie van beginnende leraren, die allemaal starten in het stelsel van tijdelijke aanstelling van beperkte duur (TABD) en vaak te lang als interim overal moeten inspringen. Velen stoppen echter ook vanwege de hoge planlast, de vele extra zorgtaken of het gebrek aan orde en discipline bij veel leerlingen.

“Een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding kan een belangrijke helpende rol spelen”, zegt Jan Laeremans. “Voor veel beginnende leraren is de zogenaamde praktijkschok zeer groot. Stagelessen geven in je lerarenopleiding is dan ook iets anders dan echt midden in het werk staan, waar tegenwoordig veel meer bij komt kijken door het sterk gestegen aantal zorgleerlingen en alle administratieve rompslomp.”

“Beginnende leraren zouden in de aanvangsbegeleiding best zo lang mogelijk op één school moeten kunnen blijven”

Recent werden er extra mogelijkheden gecreëerd om meer leraren enkele uren vrij te stellen van hun lesopdracht om de taak van mentor op zich te nemen. “Dit is natuurlijk positief, maar deze mentoruren moeten ook kwaliteitsvol worden ingezet”, aldus Laeremans. “We zien nu vaak dat de kwaliteit van de aanvangsbegeleiding nogal sterk durft verschillen van school tot school en men dit niet overal even serieus aanpakt met een goede maandelijkse omkadering en opvolging.”

“Als nieuwe leraar reis je vaak van interim naar interim en pik je hier en daar wel wat mee van die begeleiding, maar dat is dan opnieuw allemaal zeer versnipperd”, besluit Laeremans. “Om te zorgen dat er op een samenhangende manier aan aanvangsbegeleiding kan gedaan worden bij startende leraren, is het daarom van belang dat zij in hun eerste opdracht lang genoeg ervaring opdoen in één bepaalde school.”