Nieuws
dinsdag, 27 jul 2021

“Betere controle nodig op gelden voor amateursportclubs”

Het Vlaams Belang vraagt zich ernstig af waar het geld voor de opleiding van onze jonge sporters heen gaat. De coronacrisis heeft er zwaar ingehakt bij de duizenden sportclubs die het land rijk is. Vooral bij de amateursportclubs is de financiële toestand ronduit dramatisch”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Ellen Samyn (Vlaams Belang) die hierover minister van financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ondervroeg. Uit het antwoord blijkt nochtans dat er zeer veel geld ter beschikking zou moeten zijn.”

Sportclubs hebben een gunstige regeling aangaande het doorstorten van de bedrijfsvoorheffing en RSZ op de lonen die ze uitbetalen. “Voor het jaar 2020 beliep dit enkel voor het luik van de bedrijfsvoorheffing minstens 111 miljoen euro. Die gelden moeten gebruikt worden voor de opleiding van jonge sporters en de betaling van hun lonen”, aldus Samyn. “Maar niemand weet precies waar dat geld naartoe gaat en de controle op de besteding die bij wet is vastgelegd, is hoogst onduidelijk.”

“Amateursportclubs zijn zeer belangrijk voor de ontwikkeling van onze jeugd en we moeten daar ten volle op inzetten”

Amateursportclubs konden omwille van de coronamaatregelen hun kantines niet openhouden en geen activiteiten organiseren die geld in het laadje brengen. “Ongeveer 10 procent van de amateurclubs wil er uit financiële noodzaak mee stoppen, en de overige zien zich genoodzaakt hun lidgelden te verhogen”, vervolgt Samyn. “Het kan toch niet zijn dat omwille van financiële beperkingen jongeren moeten afhaken om te gaan sporten.”

Het Vlaams Belang eist meer transparantie over de gelden die naar de opleiding van jonge sporters moet gaan. “De grote, vaak commercieel geleide sportclubs moeten hun verantwoordelijkheid nemen en er moet een betere controle en herverdeling komen naar de vele amateursportclubs van die gelden”, besluit Samyn. “En het feit dat deze materie deels federaal en deels op gewestelijk niveau wordt geregeld bemoeilijkt ook nog eens de zaken. Het Vlaams Belang wil daarom ook de fiscaliteit naar de regio’s zodat Vlaanderen zelf zijn jeugdsportbeleid kan voeren.”