Nieuws
maandag, 03 apr 2023

Bevolking heeft genoeg van massale illegale migratie

Foto: iStock. Bevolking heeft genoeg van massale illegale migratie

Uit de recente ‘Grote Peiling’ van Het Laatste Nieuws en VTM kwam andermaal naar voren dat de bevolking genoeg heeft van de massale illegale immigratie naar onze contreien. Zo geeft 59 procent van de Vlamingen en 52 procent van de Walen aan dat dit land te veel asielzoekers opvangt, terwijl amper een op vier Belgen meer opvang wil voor asielzoekers. “De bevindingen van dit nieuwste opinieonderzoek verbazen hoegenaamd niet”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Wel integendeel: ze bevestigen alleen maar wat eerdere enquêtes al aan het licht brachten.”

Zo bleek midden vorig jaar ook al uit ‘De Stemming’, het grote opinieonderzoek in opdracht van VRT NWS en De Standaard, dat de Vlamingen bezorgd zijn over de massale immigratie, een meerderheid van oordeel is dat er strengere maatregelen moeten genomen worden en slechts een minderheid bereid was (nog) meer asielzoekers op te vangen. Enkele maanden eerder toonde een enquête van de Europese mediagroep LENA dan weer aan dat zowat 60 procent van de Europeanen van mening is dat er de jongste tien jaar te veel immigranten hun land zijn binnengekomen. In België liep dat cijfer toen zelfs op tot 65 procent.

“De houding van de Belgische regering vertegenwoordigt niet de meerderheid van de bevolking”

“Hoe men het ook draait of keert: zowat alle opinieonderzoeken tonen aan dat de bevolking de massale (illegale) immigratie beu is en ze lezen telkens weer als een pleidooi voor een kordaat asiel- en migratiebeleid”, aldus Pas. “Helaas blijft de al even onmiskenbare vaststelling dat de beleidsmakers in dit land blind voor de klare cijfers en doof voor de roep om verandering blijven.”

“Zoals voormalig Europees ‘president’ Herman Van Rompuy (cd&v) zich ooit op een onbewaakt moment liet ontvallen, is de publieke opinie in Oost- en die in West-Europa op dat vlak niet zo heel verschillend, maar wél de houding die de regeringen ter zake aannemen”, merkt Pas tot slot op. “De houding van de Belgische regering vertegenwoordigt de meerderheid van de bevolking in geen geval. Ook wat dat betreft, is er weinig nieuws onder de zon: er gaapt in dit land een immense kloof tussen wat de bevolking denkt en hetgeen de regering doet.”