Nieuws
maandag, 14 feb 2022

“Bezetting van gebouwen mag niet leiden tot regularisatie”

Het Vlaams Belang eist de opsluiting en effectieve repatriëring van de illegalen die momenteel een leegstaand hotel in de Koningsstraat in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node bezetten. “Van de regularisatie die door de bezetters wordt geëist kan vanzelfsprekend geen sprake zijn”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove. Integendeel, chantage en crimineel gedrag moet bestraft worden, niet beloond.”

Een vijftigtal bezetters, die zich ‘Les bénévoles sans-papiers de Bruxelles’ noemen, hebben zich illegaal toegang tot het leegstaande gebouw verschaft. “Zelf spreken ze van een ‘solidaire opeising’, maar met solidariteit heeft deze bezetting niets te maken”, aldus Van Langenhove. “Ze eisen voor zichzelf onomwonden een regularisatie. Als daar zou worden op ingegaan, is het hek helemaal van de dam. Gelet op de minstens 100.000 illegalen die Brussel telt, zullen dan nog zeer veel gebouwen gekraakt worden.”

“Illegaal verblijf mag nooit beloond worden met regularisatie of een verblijfsvergunning, ook niet wanneer dit gepaard gaat met chantage”

“Illegaal verblijf is een overtreding van de wet”, vervolgt Van Langenhove. “En crimineel gedrag dient in een rechtstaat bestraft te worden. Rechten – laat staan voorrechten – kunnen of mogen daar nooit uit voortvloeien. Ook al werd door de collectieve regularisaties van 2000 en 2009 die indruk gewekt.”

Het Vlaams Belang eist wat de illegalen betreft een actief opsporings- en uitzettingsbeleid. “Zoniet zullen we, onder het mom van ‘solidariteit’, blijven geconfronteerd worden hotel- of kerkbezettingen, hongerstakingen of andere vormen van chantage om regularisatie te bekomen.”