Nieuws
vrijdag, 12 nov 2021

“Bezoekrecht in woonzorgcentra steeds garanderen”

In de vorige coronagolven werden veel ouderen in woonzorgcentra op een onmenselijke manier voor lange tijd afgesneden van bezoek. Ouderen getuigden hoe zwaar het was om volledig van de buitenwereld afgesloten te zijn. In antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Suzy Wouters liet Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement weten dat het aantal woonzorgcentra dat ‘op slot’ gaat voor bezoek ook nu weer toeneemt: in augustus: 17 in september: 12 en in oktober zelfs 27. “Zorg ervoor dat er in geen enkel woonzorgcentrum nog een bezoekstop is”, repliceerde Wouters. “Bezoek krijgen is een recht en zo belangrijk voor deze mensen!”

Nagenoeg alle bewoners van woonzorgcentra zijn gevaccineerd en veel ervan hebben al een derde prik gehad. Toch verhindert dit blijkbaar niet dat ook in deze ‘vierde coronagolf’ opnieuw woonzorgcentra op slot gaan voor bezoek omdat ze worden geconfronteerd met besmettingen. “Elke keer als de coronacijfers opnieuw stijgen, stellen we vast dat er maatregelen worden genomen zodat residenten geen bezoek meer kunnen krijgen”, betreurde Suzy Wouters.

“Het weren van bezoek in woonzorgcentra heeft desastreuze gevolgen op het welzijn van de ouderen”

Het parlementslid waarschuwde daarbij voor de negatieve impact op het mentaal welzijn van de ouderen. “Tijdens de hoorzittingen over wat er in de eerste coronagolf misliep, is duidelijk aan bod gekomen welke desastreuze gevolgen de isolatie van bewoners van woonzorgcentra teweeg heeft gebracht en dat dit in de toekomst te allen tijde moet worden vermeden”, zei Wouters. Ze wees er daarbij op hoe ook nu weer de nieuwe isolatie zwaar weegt op het moreel van mensen die hadden verwacht dat ze na hun vaccinaties het bezoek van hun geliefden nooit meer zouden moeten missen.

“Minister, ik hoop dat u op korte termijn actie gaat ondernemen en dat u duidelijke afspraken gaat maken om ervoor te zorgen dat er absoluut nergens meer een bezoekstop is in de woonzorgcentra”, zei Wouters. De minister gaf niet de indruk in te zullen gaan op die suggestie, wees op de richtlijnen die elke rusthuisbewoner recht geven op bezoek en op de mogelijkheid om bij klachten contact op te nemen met de Woonzorglijn. Momenteel behandelt de Woonzorglijn een zestal vragen of klachten over de bezoekregeling, liet hij nog weten.