Persberichten
vrijdag, 20 nov 2020

Bijna 40% van startende leerkrachten verlaat onderwijs binnen de 5 jaar

37 procent van de leerkrachten uit het secundair onderwijs verlaat binnen de vijf jaar het onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van afgelopen schooljaar die Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Laeremans (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Volgens Laeremans is een doortastende effectieve herziening van het benoemingsstelsel dringend aan de orde, gecombineerd met maatregelen die de werkdruk verlagen.

De grote ambitie van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om het lerarenberoep aantrekkelijk te maken blijft een waar herculeswerk. Uit nieuwe cijfers die Laeremans opvroeg, blijkt namelijk dat nog altijd veel startende leerkrachten snel opnieuw uit het onderwijs stappen. Het grootste pijnpunt ligt in het secundair onderwijs: daar heeft 37,2 procent van de leerkrachten die in het schooljaar ‘14-‘15 aan de slag gingen tegen ‘19-’20 het onderwijs opnieuw verlaten. In het basisonderwijs ligt het verloop lager; daar gaat het om 27,4 procent in het kleuteronderwijs en 26,9 procent in het lager.

De cijfers tonen slechts een minieme daling ten opzichte van een schooljaar eerder. De uitstroom van deze starters bedroeg in 2018-2019 28,6% in het kleuteronderwijs, 27,2% in het lager onderwijs en 38% in het secundair onderwijs.

Werkonzekerheid en planlast te hoog in het onderwijs, zegt het Vlaams Belang

De voornaamste oorzaak is de werkonzekerheid en het geringe perspectief op een duurzame vaste betrekking, meent het Vlaams Belang. Weyts herhaalde bij de begrotingstoelichting evenwel zijn voornemen om bij het volgende onderwijsdecreet de benoemingsregels te herzien door die vaste benoeming al na één jaar mogelijk te maken. “Hierover hebben we toch serieuze bedenkingen, vooral omdat dit niet gaat over een hervorming, maar om een nog verdere uitbreiding van dit stelsel”, zegt Laeremans.

Onze grote bezorgdheid is dat leraren die met een tijdelijke aanstelling van beperkte duur (TABD) in de interim-carrousel hangen daar nog langer in vast gaan zitten”, verklaart Laeremans verder. “Immers, wanneer een schoolbestuur vreest dat het een beginnende tijdelijke leraar niet gaat kunnen houden naar het volgende jaar toe, gaat het deze sneller afdanken omdat die persoon dan al na één jaar in aanmerking moet komen voor een benoeming, terwijl er niet meteen vacante plekken zijn.

Verder verlaten ook veel leerkrachten het onderwijs omwille van de hoge werkdruk en de toegenomen psychische en emotionele belasting, zegt Laeremans nog. “Zeker in deze coronatijden, waarbij de leerkrachten snel moeten schakelen tussen de pandemiescenario’s, meer voorbereiding hebben door het afstandsonderwijs, alsook extra remediëring moeten inlassen tegen de verhoogde leerachterstand.” Het Vlaams Belang dringt daarom ook aan op een versterking van het mentorschap en op planlastverlagende maatregelen.