Nieuws
maandag, 28 nov 2022
Foto: iStock. Bijzondere Congocommissie richt zich tegen Zwarte Piet

Het Vlaams Belang is ervoor beducht dat de recente aanbevelingen van de Bijzondere Congocommissie kunnen leiden tot een verbod van Zwarte Piet. “De commissie wil namelijk dat er een ‘denkoefening’ wordt gehouden over bepaalde folkloristische praktijken, opdat ze zouden worden ontdaan van elke zogenaamde racistische inhoud”, zegt Kamerlid Kurt Ravyts. “Het spreekt voor zich dat met deze ‘oefening’, naast het carnavalgebeuren, vooral de mooie traditie van Zwarte Piet wordt geviseerd.”

“Naast aanbevelingen aangaande het Belgische koloniale verleden deed de commissie ook aanbevelingen betreffende racisme en discriminatie”, aldus Ravyts. “En bij dat laatste kwam de ware agenda van menig commissielid pas goed in beeld. Een debat over een koloniaal verleden werd er plots een over diversiteit, discriminatie op de arbeidsmarkt, etnische profilering bij veiligheidsdiensten en dies meer.”  

“En nu de commissie toch bezig was het koloniale verleden van België te misbruiken om in al deze materies de eigen visie door te drukken, zag ze de kans schoon dit meteen ook maar te doen in de Zwarte Piet-discussie”, vervolgt Ravyts. “In de eeuwenoude traditie van de geliefde kindervriend zien sommigen immers sinds enkele jaren een symbool van racisme en onderdrukking. Hoe ziek kun je zijn?”

“Uiteraard past een aanval tegen Zwarte Piet, zoals de door de commissie beoogde ‘denkoefening’, perfect in de reeks aanvallen van extreemlinkse groeperingen die momenteel overal in het Westen, aan de gang zijn tegen onze traditie en cultuur. Aanvallen onder het mom van antiracisme of klimaatverdediging, of het nu gaat om vernielen van standbeelden of bekladden van schilderijen”, merkt Ravyts tot slot op. “Het enige wat de cultuurmarxisten met hun specifieke en belachelijke strijd tegen de schitterende traditie van Zwarte Piet bereiken, of ze dit nu doen uit onwetendheid, aanstellerij, kwade wil, zelfhaat of gewoon uit vernielzucht, is het stukslaan van kinderdromen. En het Vlaams Belang zal dit nooit laten gebeuren.”