Nieuws
donderdag, 17 jun 2021

Bijzondere COVID-commissie: “Sciensano bewijst ons gelijk”

Het Vlaams Belang is absoluut niet verbaasd dat Sciensano weigert haar coronacijfers te delen met de Bijzondere COVID-commissie. “Op 11 juni stapten we, na 33 hoorzittingen, uit deze commissie, wegens de nauwelijks verholen minachting die er heerste tegenover de oppositie. En kijk, we zijn nog geen week verder en nu blijkt al hoezeer we gelijk hadden om die schijnvertoning vaarwel te zeggen”, zegt fractievoorzitter in de Kamer en ex-commissielid Barbara Pas (Vlaams Belang). “De coronaslachtoffers verdienen veel beter dan dit.”

Na schokkende en onverwachte gebeurtenissen met een sterk maatschappelijke impact is de oprichting van een onderzoekscommissie een normale gang van zaken. Problemen moeten dan immers grondig onderzocht worden en verantwoordelijkheden nagegaan. “En dat laatste moest voor de meerderheidspartijen natuurlijk ten allen prijze worden vermeden”, aldus Pas. “Om deze reden werd het geen echte onderzoekscommissie, met de bevoegdheden van een onderzoeksrechter, maar kregen we eerder een langgerekt theekransje.”

“Het verlaten van een commissie die niet eens ernstig wordt genomen was de enige juiste beslissing”

“Een commissie die in het leven is geroepen met als hoofddoel de schuldigen van de nefaste corona-aanpak uit de wind te zetten kan moeilijk ernstig genomen worden”, vervolgt Pas. “En zo werd van buitenaf duidelijk ook naar de Bijzondere COVID-commissie gekeken.” Het Vlaams Belang wijst hier bijvoorbeeld op de Europese WHO-directeur die niet eens de moeite deed om voor de commissie te verschijnen, maar diezelfde dag wel tijd had voor de tv-studio’s, en op de weigering, gisteren nog, van Sciensano om haar gedetailleerde corona-cijfers per ziekenhuis aan de commissieleden over te maken.

“Er is overigens niet alleen het feit dat de commissie geen verantwoordelijkheden wil bepalen, of de minachting tegenover commissieleden die hun werk in alle ernst wensen te doen”, besluit Pas. “Ik stel me nu vooral de vraag waarom essentiële cijfers niet openbaar mogen worden gemaakt. Op deze manier creëert de Bijzondere COVID-commissie nog extra vragen over de corona-aanpak, zonder dat ze er zelf een zal kunnen hebben oplossen.”