Nieuws
donderdag, 16 nov 2023

Bindende termijn nodig bij beroep tegen weigering of intrekking jachtverloven en -vergunningen 

Het Vlaams Belang pleit voor bindende termijnen voor beslissingen wanneer jagers bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een beroep instellen tegen de weigering of intrekking van een jachtvergunning of jachtverlof. “Jagers kunnen nu soms jaren wachten op een uitspraak over hun administratief beroep”, zegt Vlaams Parlementslid Leo Pieters. “Misschien spelen jagers geen rol van betekenis in Demirs beeld van natuurbeheer, maar zij verdienen net zo goed rechtszekerheid.”

Wanneer de afgifte van een jachtvergunning of een jachtverlof geweigerd of ingetrokken wordt, kan men hiertegen beroep instellen bij het ANB. Uit het antwoord van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) op een vraag van het Vlaams Belang blijkt dat de gemiddelde beroepstermijn het vorige jachtseizoen 197 dagen bedroeg. Het jachtseizoen 2018-2019 spande de kroon waarbij jagers gemiddeld 545 dagen en zelfs tot 1.023 dagen moesten wachten voordat hun administratief beroep werd afgehandeld. Tijdens het jachtseizoen 2021-2022 was het voor jagers nog steeds gemiddeld 471 dagen wachten vooraleer de beroepsinstantie bij ANB zich uitsprak over een aanhangig administratief beroep.

“Jagers verdienen rechtszekerheid”

In het jachtadministratiebesluit werd tot op heden echter geen termijn opgenomen waarbinnen ANB het beroep dient af te handelen. “Jagers die hun jachtvergunning of -verlof geweigerd of ingetrokken zien, hebben er het raden naar wanneer het ANB zich zal uitspreken over het door hen ingestelde beroep”, zegt Pieters. “Als Vlaams minister van Justitie zet Demir de Vlaamse bestuursrechtscolleges terecht onder druk om hun doorlooptijden te beperken. Als zij het petje van omgevingsminister opzet, moeten jagers in sommige gevallen jarenlang wachten op een uitspraak.”

Het Vlaams Belang pleit voor bindende proceduretermijnen om de jarenlange procedureslagen tegen te gaan. “Het zijn middeleeuwse toestanden op het vlak van administratieve rechtsbedeling bij het Agentschap Natuur & Bos”, aldus Pieters. “Het is nog problematischer dat Demir dergelijke toestand in stand wil houden door geen bindende beroepstermijnen te willen invoeren. Misschien spelen jagers geen rol van betekenis in Demirs beeld van natuurbeheer, maar zij verdienen net zo goed rechtszekerheid.”