Nieuws
dinsdag, 21 jun 2022

Botscans zijn noodzakelijk tegen leeftijdsfraude

Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van het advies dat door twee centra van de UGent werd verstrekt aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de behandeling van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in ons land. “in het advies wordt gesteld dat de foutmarge bij de botscans die iemands leeftijd bepalen, te groot is”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Maar als die procedure hier werkelijk zo streng verloopt, is het wel heel eigenaardig dat ons land bij die ‘minderjarigen’ zo’n immens populaire bestemming blijft.”

De twee centra, The Human Rights Centre en The Centre for the Social Study of Migration and Refugees, adviseerden in een rechtszaak van een vrouw uit Guinee die de vaststelling dat ze meerderjarig was bij aankomst bestrijdt. “Botscans zijn dure, louter door de belastingbetaler gefinancierde test, maar veel accuratere middelen om iemands leeftijd te bepalen, bestaan er helaas niet”, aldus Van Langenhove. “En gelet op het hoge percentage gevallen van leeftijdsfraude bij zogenaamde niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, zijn tests een absolute noodzaak. Iets wat betaalbaarheid kan verhogen is alvast de factuur doorspelen aan de fraudeurs. Dit kan ook afschrikkend werken.”

In 2021 werden er 2.435 leeftijdsbeslissingen genomen en zomaar eventjes 69 procent bleek na een botscan gefraudeerd te hebben en wel degelijk meerderjarig te zijn. En dan is het ook nog eens zo dat vele ‘minderjarigen een onderzoek weigeren, wat niet eens als fraude wordt beschouwd”, vervolgt Van Langenhove. “Dat zou nochtans automatisch het geval moeten zijn: wie onderzoek weigert, weigert asielaanvraag. En wat de foutenmarge waar men zich aan de UGent blijkbaar zo aan stoort, betreft is het nu al zo dat er bij deze leeftijdsonderzoeken een foutenmarge van gemiddeld twee jaar wordt gehanteerd. Als de ‘minderjarige’ in kwestie dan nog steeds meerderjarig blijkt te zijn, zal men er dus zeker niet ver naast zitten.”

“Misschien is het de bedoeling van de Gentse onderzoekers om voortaan elke controle op leeftijdsfraude onmogelijk te maken, maar daar kan geen sprake van zijn”, besluit Van Langenhove. “De leeftijdsfraude heeft nefaste gevolgen voor de procedures. De registratietijd voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is veel langer dan die voor een meerderjarige en bij de interviews moet een voogd aanwezig te zijn. En de erkenning als niet-begeleide minderjarige vreemdeling heeft gevolgen voor de opvang bij Fedasil en de financiën van de Dienst Vreemdelingenzaken.”