Persberichten
dinsdag, 07 dec 2021

Boycot Olympische Winterspelen in China weer op tafel na druk VB

Naar aanleiding van de structurele mensenrechtenschendingen in China roepen steeds meer landen op tot een boycot van de Olympische Winterspelen die er plaatsvinden in februari. Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn vroeg dinsdag in het Vlaams Parlement aan minister-president Jan Jambon (N-VA) of nu ook de Vlaamse regering zich eindelijk zal aansluiten bij deze boycot. De minister-president weigerde initieel, maar nadat het pleidooi van het Vlaams Belang voor een boycot bijval kreeg van Jambons coalitiepartners CD&V en Open Vld en oppositiepartij Vooruit, liet hij uiteindelijk alsnog weten de mogelijkheid van boycot terug op de agenda van de regering te zullen zetten.

Het communistische regime in China staat al veel langer onder druk naar aanleiding van aanhoudende mensenrechtenschendingen. Deze blijven zich opstapelen: de genocidide op Oeigoerse moslims in de provincie Xinjiang, de voortdurende vervolging van beoefenaars van Falun Gong en de uitholling van de democratie in Hongkong zijn slechts enkele voorbeelden. Ook zorgde het recente verdwijnen van de Chinese tennisspeelster Shuai Peng voor heel wat controverse. Peng maakte op sociale media bekend dat ze enkele jaren ervoor aangerand zou zijn geweest door toenmalig Chinees vicepremier Zhang Gaoli waarop ze een tijdlang spoorloos verdween. 

Een diplomatieke boycot is het minste dat we kunnen doen om duidelijk te maken aan het regime van China dat het niet zo verder kan”

De roep om een boycot van de Winterspelen in Peking klinkt dan ook steeds luider. Maandag maakten ook de Verenigde Staten bekend dat ze zullen overgaan tot een diplomatieke boycot. Concreet betekent dit dat Washington geen vertegenwoordigers van de regering naar de spelen in China zal sturen. “Wij bepleiten al langer een diplomatieke boycot”, zegt Deckmyn. Het is betreurenswaardig dat de Vlaamse regering hier tot nu toe absoluut geen gehoor aan wou geven.” 

In de commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement dinsdag riep het Vlaams Belang dan ook nogmaals op de Olympische Winterspelen in Peking diplomatiek te boycotten. De minister-president weigerde aanvankelijk gehoor te geven aan de oproep van het Vlaams Belang, maar besloot uiteindelijk toch de positie van de Vlaamse regering opnieuw te zullen heroverwegen nadat het pleidooi van het Vlaams Belang bijval kreeg van zijn eigen coalitiepartners CD&V en Open Vld, en oppositiepartij Vooruit

“We zijn tevreden dat ook de coalitiepartners van de minister-president zich na druk van onze partij schaarden achter een diplomatieke boycot”, besluit Deckmyn. Een diplomatieke boycot is het minste dat we kunnen doen om duidelijk te maken aan het Chinese regime dat het niet zo verder kan.”