Nieuws
maandag, 23 mei 2022

Bpost-monopolie nummerplaten “duur en onzinnig wanbeheer”

Het Vlaams Belang wil dat de productie en verkoop van nummerplaten opnieuw door de overheid wordt georganiseerd, opdat burgers terug aan een eerlijke prijs aan de wettelijke verplichting rond nummerplaatsignalisatie kunnen voldoen. “De privatisering van nummerplaatproductie ten voordele van Bpost heeft alleen Bpost zelf beter gemaakt, terwijl de burger en de overheid miljoenen euro’s mislopen in ruil voor dure platen. Hoog tijd om die fout te herstellen.”

Sinds de federale regering de productie van nummerplaten heeft doorgeschoven naar Bpost, moeten burgers veel meer betalen voor die dienst, werd concurrentie ineens ook onmogelijk gemaakt en mist de staat miljoenen aan inkomsten en niet-betaalde boetes. Vooral Bpost zelf en de private aandeelhouders werden en worden hier beter van, zo concludeert het Rekenhof. Het Vlaams Belang vraagt kordate actie en een herstelling van de beleidsfout die werd gemaakt onder Leterme II.

“Besparing op productie nummerplaten bleek aderlating: slechtere dienstverlening voor meer geld”

“Wat zogezegd een besparing moest zijn, is vooral een aderlating gebleken”, reageert Kamerlid Frank Troosters. “Net zoals dat het geval was met de uitverkoop van belangrijke sectoren onder Verhofstadt bleek ook deze privatisering een groteske vergissing. De burger moet meer betalen, de overheid mist inkomsten en enkel een groep aandeelhouders winnen. Dit allemaal ten koste van onze publieke dienstverlening.”

Na onderzoek door De Standaard bleek ook nog eens dat mededinging oneerlijk werd georganiseerd waardoor Bpost een monopolie heeft en de enige kandidaat was voor de gunning. De huidige concessie-overeenkomst schaadt bovendien de belangen van de overheid want Bpost rekent te veel aan voor de platen, terwijl het miljoenen euro’s aan boetes na leveringstermijnovertredingen ontwijkt. Bij de nieuwe consessievoorwaarden in het tweede contract - uitgereikt in 2019 - verdwenen boetemogelijkheden na te trage leveringen zelfs helemaal. Ook nu zouden er slechts zwakke streefwaarden in voege zijn.

“Heel deze situatie is op het randje van corruptie, besluit Troosters. “Er moeten stappen ondernomen worden om de productie van nummerplaten terug bij de overheid te plaatsen. Wat heeft een postbedrijf - dat voor 51% in handen is van de overheid trouwens - ook te zoeken in nummerplaatproductie? Het gebruik van de (juiste) nummerplaten is een wettelijke vereiste. Het is daarom niet onlogisch dat de overheid toeziet op de correcte implementatie en productie van die platen en niet Bpost of een ander beursgenoteerd bedrijf.”