Nieuws
vrijdag, 15 mrt 2024

Brandverzekering moet betaalbaar blijven

Foto: iStock. Brandverzekering moet betaalbaar blijven

De Nationale Bank waarschuwde recent voor onbetaalbare brandverzekeringen. Na de zware overstromingen in Wallonië in juli 2021 nam Vivaldi immers ondoordachte maatregelen en liet ze uiteindelijk de gezinnen opdraaien voor de kosten. Het Vlaams Belang wil fundamentele hervormingen, waarbij de betaalbaarheid van verzekeringen moet voorop staan. “Wij pleiten voor een degelijk in kaart brengen van alle mogelijke risico’s en hun potentiële impact, zodat premies hierop kunnen worden afgestemd”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Wie in een overstromingsgevoelig gebied wil gaan wonen, moet zelf maar opdraaien voor hogere premies wegens het grotere risico.”

Na de overstromingen moest de aanzienlijke schade deels worden vergoed door de verzekeraars en deels door het Waalse rampenfonds, maar dat beschikte niet over de nodige middelen. Vivaldi besloot toen om regelgeving uit te werken om in de toekomst de schadelast anders te verdelen, zodat regionale fondsen minder zwaar zouden worden belast. “Er werd ook een renteloze lening toegekend aan het Waals Gewest van 1 miljard euro, maar de federale regering wil nog meer in onze portemonnee zitten”, aldus Van Lommel.

Omdat de verzekeraars na de overstromingen van 2021 besloten om hun wettelijk verplichte tussenkomst eenmalig te verdubbelen, besliste Vivaldi dat er ruimte was om de wettelijke interventielimiet van de verzekeringssector structureel te verhogen tot 4,2 keer de geldende limiet. “De ongewenste gevolgen van deze maatregel werden onjuist ingeschat”, gaat Van Lommel verder. “Een dergelijke verhoging van de interventielimiet heeft immers niet enkel een opwaarts effect op de premies voor de brandverzekeringspolis, maar mogelijks ook indirect op de premies van de andere verzekeringsproducten, omdat de solvabiliteitsvereisten van de verzekeringsmaatschappijen aanzienlijk toenemen.”

“De premies moeten beter afgestemd kunnen worden op de risico’s”

Sommige gezinnen zullen de hogere premie voor de brandverzekering te duur vinden en hun polis opzeggen, de verzekering is immers niet verplicht voor huurders. “Hierdoor zullen de premies nog verder stijgen en zullen de regionale rampenfondsen uiteindelijk nog meer geld op tafel moeten leggen dan nu het geval is”, aldus nog Van Lommel. “Daarenboven zullen sommige verzekeringsmaatschappijen de overeenkomst gewoonweg niet langer willen aanbieden, om de impact op de solvabiliteitsvereisten te vermijden.”

“Fundamentele hervormingen dringen zich op”, besluit Van Lommel. “De premies moeten beter afgestemd kunnen worden op de risico’s. Brandverzekeringen moeten betaalbaar blijven.”